velikost textu

Stomatologická klinika

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » SK

Kontakty

Telefon: +420 377 104 701 [i]

Sídlo

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
zástupkyně přednosty Zástupce přednosty pro fantomovou učebnu: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost: MUDr. Jan Netolický, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Hana Březinová
sekretářka: Bc. Martina Hynková, DiS.