text size

Department of Criminal Law

UK » PF » Katedry, ústavy a výzkumná centra » KTP

Management

head: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator tajemník Katedry trestního práva pro studijní záležitosti a IT: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.
department administrator tajemník Katedry trestního práva pro vědu a vnitřní záležitosti: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.