text size

Personální a mzdové oddělení

UK » FHS » Děkanát » PM

Contacts

Address: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Czech Republic
Email: martina.korinkova@fhs.cuni.cz, lenka.korcakova@fhs.cuni.cz
Phone: +420 224 271 414 l. 414