text size

Laboratory of Confocal and Fluorescence Microscopy

UK » PřF » SBIO » LZMV » LCF

Contacts

Registered office

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Czech Republic

Management

webmaster: Petra Hůle

Description

Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie je vybavena dvěma špičkovými invertovanými mikroskopy určenými pro pozorování jak živých, tak fixovaných preparátů. K dispozici je vysoce citlivý konfokální mikroskop Leica TCS SP2 a plně automatizovaný systém Olympus Cell R pro pozorování živých buněk. Laboratoř poskytuje podporu uživatelům při optimalizaci fluorescenčních a mikroskopických metod, přípravě preparátů a analýze získaných dat.