text size

Hrdlička Museum of Anthropology

UK » PřF » SBIO » HMC

Contacts

Email: hmc@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 623, +420 724 039 933 (Mobile phone)

Registered office

Viničná 7, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Description

Hrdličkovo muezum člověka bylo založeno z podnětu světového antropologa Dr. Aleše Hrdličky a díky pochopení presidenta T:G: Masaryka ve třicátých letech. Má charakter univerzitních sbírek, je rozděleno do dvou částí: muzeální - přístupné veřejnosti a depozitáře pro studijní a vědecké účely. Ve sbírce je kolem 4 000 exponátů, z nichž řade je unikátních: Hrdličkova sbírka obličejových masek Indiánů, Šebestova sbírka obličejových masek Pygmejů, Foitova sbírka, frenologická sbírka z konce 19. století, sbírka trepanovaných lebek aj.