text size

Department of Physical and Macromolecular Chemistry

UK » PřF » SCHEM » KFMCH

Contacts

Email: kfmch@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 297
Fax: +420 224 919 752

Registered office

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Management

head: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
deputy head: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
secretary: Zuzana Hrabalová, M.Sc.
secretary: Hana Kábová
HRIS administrator: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.