text size

Department of Science and Research

UK » RUK » OVaV

Contacts

Email: veda@ruk.cuni.cz
Phone: +420 224 491 289

Registered office

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Czech Republic

Management

head: Mgr. Adéla Jiroudková
deputy head: PhDr. Julie Hubeňáková, Ph.D.
deputy head: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
deputy head: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Position in the board

SVV/GAUK projects university officer - GAUK: Mgr. Karolina Boňková
Primus programme university officer: Mgr. Roman Hošek
UNCE programme university officer: Mgr. Roman Hošek
4EU+ mini-grants programme university officer: Mgr. Kristýna Kolínová
LRI participation university officer: Mgr. Eva Matějcová
foreign projects university officer: Mgr. Eva Matějcová
SVV/GAUK projects university officer: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
czech projects university officer: Mgr. Ing. Kateřina Turková
university officer for the evaluation of research: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Organizational structure

Description

Činnost odboru řídí:

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

+420 224 491 280

veda@prorektor.cuni.cz

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

prorektor pro akademické kvalifikace

+420 224 491 111

kvalifikace@prorektor.cuni.cz

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

členka kolegia rektorky pro 4EU+

+420 224 491 380

lenka.rovna@ruk.cuni.cz

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

předseda Grantové rady UK

+420 224 491 380

vladimir.komarek@fnmotol.cz

Mgr. Martin Maňásek

kvestor

+420 224 491 317

kvestor@cuni.cz