velikost textu

Odbor pro vědu a výzkum

UK » RUK » OVaV

Kontakty

Email: veda@ruk.cuni.cz, gauk@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 289

Sídlo

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Adéla Jiroudková
zástupce vedoucího: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Funkce a agendy

univerzitní referentka projektů z podpory SVV - GAUK: Mgr. Karolina Boňková
univerzitní referent programu Primus: Mgr. Roman Hošek
univerzitní referent programu UNCE: Mgr. Roman Hošek
univerzitní referentka programu Minigranty 4EU+: Mgr. Kristýna Kolínová
univerzitní referentka účasti ve VVI: Mgr. Eva Matějcová
univerzitní referentka zahraničních projektů: Mgr. Eva Matějcová
univerzitní referent projektů z podpory SVV: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
univerzitní referentka českých projektů: Mgr. Ing. Kateřina Turková
univerzitní referentka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Organizační struktura

Popis

Činnost odboru řídí:

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

+420 224 491 280

veda@prorektor.cuni.cz

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

prorektor pro akademické kvalifikace

+420 224 491 111

kvalifikace@prorektor.cuni.cz

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

členka kolegia rektorky pro 4EU+

+420 224 491 380

lenka.rovna@ruk.cuni.cz

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

předseda Grantové rady UK

+420 224 491 380

vladimir.komarek@fnmotol.cz

Mgr. Martin Maňásek

kvestor

+420 224 491 317

kvestor@cuni.cz