velikost textu

Martina Baslová

Filozofická fakulta

referentka (Studijní oddělení Filozofické fakulty)
e-mail
martina.baslova@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 320 l. 320 (SO)
místnost
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 127
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
(SO)
zaměstnání
Referát doktorského studia ( ostatní studijní programy část filologických studijních programů(klíčová slova „jazyk“, „lingvistika“ a programy Fonetika, Translatologie a Latinská medievistika a novolatinská studia) )