text size

Department of Genetics and Microbiology

UK » PřF » SBIO » MOLBIO

Contacts

Address: Viničná 5, 128 43 Praha 2-Nové Město, Czech Republic
Email: molbio@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 723

Registered office

Viničná 5, 128 44 Praha 2, Czech Republic

Management

head: doc. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
deputy head: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.

Funkce a agendy

secretary: Martina Chvalovská
secretary: Ing. Denisa Šubrtová
secretary: Tereza Svatoňová
study consultant a garant magisterského studijního programu a doktorského studijního programu Mikrobiologie: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
study consultant a garantka doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
study consultant magisterské specializace Virologie a bakalářských oborů Molekulární biologie a biochemie organismů a Biologie: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
study consultant bakalářských oborů Molekulární biologie a biochemie organismů a Biologie a koordinátor bakalářských obhajob na katedře genetiky a mikrobiologie: RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D.
study consultant magisterského studijního programu Mikrobiologie: RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
study consultant magisterské specializace Molekulární biologie a genetika eukaryot: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
study consultant magisterského studijního programu Genetika, molekulární biologie a virologie, v jeho rámci specializace Molekulární biologie a genetika prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
study consultant bakalářských oborů Molekulární biologie a biochemie organismů a Biologie: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
study system coordinator: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
webmaster: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
HRIS administrator: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏