velikost textu

2. lékařská fakulta

UK » 2.LF

Kontakty

Sídlo

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
proděkan pro specializační vzdělávání: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
proděkan pro studium ošetřovatelství a pro akreditace: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
proděkan pro přijímací řízení a studium v anglickém jazyce: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum: prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy: prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
proděkanka pro studium fyzioterapie a pro doktorské studium: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
proděkan pro rozvoj: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
proděkan pro personální záležitosti: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
proděkanka pro studium klinických předmětů a pro zahraniční záležitosti: doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
proděkan pro studium: prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
tajemnice: Mgr. Jana Šmejcká

Organizační struktura