velikost textu

2. lékařská fakulta

UK » 2.LF

Kontakty

Sídlo

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
proděkan pro personální problematiku: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
proděkanka pro studium klinických oborů: doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
proděkan pro specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
proděkan pro studium a akademické kvalifikace: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan pro rozvoj a investice: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti: doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
tajemnice: Mgr. Jana Šmejcká

Organizační struktura