text size

Medical Library

UK » LFHK » DĚKAN » ML

Contacts

Address: Na Hradě 91, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Email: knihovna@lfhk.cuni.cz
Phone: +420 495 816 525, +420 495 816 523, +420 702 282 718 (Mobile phone)

Management

head: PhDr. Olga Pitašová

Funkce a agendy

secretary: Bc. Michaela Stojková
deputy coordinator for the register of identifiers: Mgr. Radka Pavlová
coordinator for the register of outputs: Mgr. Radka Pavlová
open access coordinator: Mgr. Lucie Repová
deputy coordinator for the register of outputs: Mgr. Lucie Repová
coordinator for the register of identifiers: Mgr. Lucie Repová

Description

Knihovna je specializovaným pracovištěm LF pro poskytování knihovnických a informačních služeb. V souladu s Knihovním a Výpůjčním řádem poskytuje knihovnické, bibliografické a vědecko-informační služby všem registrovaným kategoriím uživatelů. Přednostně zabezpečuje interní uživatele: pracovníky LF a FN, studenty všech forem studia na LF a důchodce LF a FN.

Uživatelům je k dispozici volně přístupný knihovní fond a elektronický informační fond.