velikost textu

Návod k použití

Digitalizované archiválie je možné prohlížet podle struktury archivních fondů nebo přímo vyhledávat záznamy ke konkrétním studentům. Aplikace podporuje vygenerování archivní citace vztahující se k originálu uloženému v Archivu Univerzity Karlovy.

Prohlížení podle fondů

Jak začít?

Nejprve v levém menu vyberte fond, který chcete prohlížet. V současné době jsou přístupné části těchto fondů: Matriky Univerzity Karlovy, Matriky Německé univerzity v Praze, Právnická fakulta Univerzity Karlovy (část fondu Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF UK), Právnická fakulta Německé univerzity v Praze (část fondu Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF NU v Praze), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (část fondu Farmaceutické studium - Protokoly farmaceutických zkoušek), Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze (část fondu Farmaceutické studium - Protokoly farmaceutických zkoušek) a Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze (část fondu Knihy zkušebních protokolů). Základní informace o vybraném fondu naleznete pod odkazem Informace o fondu. Podrobné informace naleznete v Inventáři fondu.
V seznamu digitalizovaných knih nejprve vyberte inventární jednotku (knihu), kterou chcete prohlížet. Jako první strana se vám zobrazí náhled desek knihy.

Jak v knize listovat?

V knize můžete listovat prostřednictvím:
  • záložek v levém menu,
  • tlačítek ▕◀ (jít na první stranu), (jít na předchozí stranu), (jít na následující stranu), ▶▏ (jít na poslední stranu), umístěných dole pod obrazem,
  • posouváním posuvníku doprava a doleva,
  • pokud znáte číslo hledané stránky, můžete jej přímo zadat do textového pole pod obrazem a stisknout tlačítko Přejít.
Obraz v náhledu můžete:
  • zmenšovat nebo zvětšovat kolečkem myši nebo prostřednictvím tlačítek a ,
  • zobrazit v originální velikosti pomocí tlačítka a obnovit náhled celé strany pomocí tlačítka .
Pomocí tlačítka Zobrazit na celé obrazovce zvětšíte obraz strany na celou obrazovku.

Jak najít konkrétní osobu?

Pro nalezení konkrétní osoby potřebujete znát jméno, příjmení a alespoň přibližný rok (rozmezí let), ve kterém dotyčný/á studoval/a. Nejprve je nutné vyhledat jméno osoby v rejstříku. Rejstříky jsou zpravidla součástí knih. Matriky Univerzity Karlovy z období 1924–1939 (inv. č. 6–10) mají rejstřík v samostatné knize (inv. č. 17 Index matriky doktorů).

Jak se orientovat v rejstříku?

Na jednotlivá písmena rejstříku vedou odkazy z levého menu. Pozor na písmena české abecedy (Č, Ď, Ch, Ň, Ř, Š, Ž), v některých letech bývají řazena samostatně, někdy pod nezměkčenými písmeny (příp. Ch pod C), podobný problém je i s písmeny V a W. V německých rejstřících je Ch vždy pod C, I a J bývají spojená, v případě slovanských jmen začínajících na Č je možný zápis Tsch. Příjmení začínající na S bývají v německých rejstřících někdy rozdělena do záložek S, Sch, St. Zařazení příjmení k těmto záložkám však nebývá vždy správné (příjmení začínající na Sch mohou být pod S, pod Sch bývají i příjmení nezačínající těmito písmeny).
Vyberte odpovídající písmeno podle příjmení hledané osoby. Zobrazí se Vám první strana se jmény začínajícími tímto písmenem v rejstříku. V rámci daného písmene jsou jména studentů řazena abecedně podle roku promoce nebo data zkoušky. Nejprve je tedy třeba nalistovat rok, poté hledejte příjmení. Pozor, abecední pořadí v rámci roku je někdy nepřesné (rejstříky matrik NU jsou vedeny v rámci písmen chronologicky, takže jména nejsou v abecedním pořadí), doporučujeme tedy prohledat všechna jména. Vedle jména studenta je uvedeno číslo listu úřední knihy. To si prosím poznamenejte. Kniha inv. č. 17 Matrik Univerzity Karlovy obsahuje rejstříkové záznamy o doktorech Univerzity Karlovy také z let 1945–1952. Matriky, na které tyto záznamy odkazují, nejsou zpřístupněny z důvodu ochrany osobních údajů žijících osob.

Jak naložit s údajem z rejstříku?

Číslo strany můžete zadat přímo do pole Strana, případně můžete pomocí posuvníku nebo pomocí tlačítek přechodu mezi jednotlivými stránkami nalistovat příslušný list s údaji o promoci či zkoušce hledané osoby.

Jak citovat?

Pokud chcete nalezené informace citovat (např. v odborné literatuře), doporučujeme uvádět odkaz přímo na "papírový" originál uložený v Archivu Univerzity Karlovy. Tuto citaci můžete vygenerovat pomocí tlačítka Generovat archivní citaci nad pravým horním rohem náhledu stránky.

Vyhledávání podle jmen

Vyhledávací formulář otevřete tlačítkem v levém menu Hledání podle jmen. K vyhledání je vhodné vyplnit alespoň jedno pole vyhledávacího formuláře.
Místa a státy narození jsou uvedeny v podobě zapsané v původních pramenech, neodpovídají tedy současným jménům obcí a států. Pro nalezení studentů z konkrétní obce je proto nutné znát její historické názvy. Pro obce na území České republiky můžete nalézt jejich přehled v Historickém lexikonu obcí ČR 1869–2005, který je k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu.
Ve vyhledávacím poli "fakulta" jsou použity následující zkratky:
FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FF FaF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – farmaceutické studium
LF UK Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
PF UK Právnická fakulta Univerzity Karlovy
PedF UK Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
PřF FaF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – farmaceutické studium
TF UK Teologická fakulta Univerzity Karlovy
FF NU Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze
FF FaF NU Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze – farmaceutické studium
LF NU Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze
PF NU Právnická fakulta Německé univerzity v Praze
PřF NU Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze
PřF FaF NU Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze – farmaceutické studium
TF NU Teologická fakulta Německé univerzity v Praze
ZKG NU Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze
FF KFU Filozofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
FF FaF KFU Filozofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity – farmaceutické studium
LF KFU Lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
PF KFU Právnická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
TF KFU Teologická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
Po vyhledání osob podle zadaných parametrů se nejprve zobrazí seznam nalezených osob se základními údaji. Podrobné informace k dané osobě a přehled stránek archiválií, na kterých se osoba vyskytuje, se zobrazí po kliknutí na jméno osoby. Po kliknutí na název vybrané strany se v nové záložce zobrazí stránka se skenem archivního dokumentu.