velikost textu

Knihy zkušebních protokolů

Informace o části fondu
Inventář

Zkušební protokoly

Archiválie zpřístupňujeme výhradně pro badatelské využití. Další publikování, případně jiné komerční využití, je možné jen se souhlasem Archivu UK.