velikost textu

Vítejte na stránkách digitalizačního projektu "Studenti pražských univerzit 1882–1945"

Naleznete zde digitalizované dokumenty o studentech pražských univerzit v letech 1882–1945. Postupně zde budeme zveřejňovat matriky doktorů, rigorózní protokoly, katalogy posluchačů a zkušební protokoly české a německé univerzity v Praze.

V současné době jsou zveřejněny matriky doktorů Univerzity Karlovy (české Karlo-Ferdinandovy univerzity) z let 1882–1939, matriky doktorů Německé univerzity v Praze (německé Karlo-Ferdinandovy univerzity, německé Karlovy univerzity) z let 1882–1945, knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Univerzity Karlovy 1905–1939, knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Německé univerzity v Praze z let 1877–1944, protokoly farmaceutických zkoušek na Univerzitě Karlově (české Karlo-Ferdinandově univerzitě) z let 1883–1939, protokoly farmaceutických zkoušek na Německé univerzitě v Praze (německé Karlo-Ferdinandově univerzitě, německé Karlovy univerzity) z let 1878–1945 a knihy zkušebních protokolů Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze (německé Karlo-Ferdinandovy univerzity, německé Karlovy univerzity) z let 1886–1945. Jedná se o úřední knihy evidující osoby, které získaly doktorský titul, skládaly zkoušku před státními zkušebními komisemi při právnických fakultách obou pražských univerzit, skládaly farmaceutické zkoušky nebo které si doplňovaly kvalifikaci, aby mohly učit na středních školách. Prohlížení dokumentů zahájíte výběrem příslušného fondu v levém menu. V digitalizovaných úředních knihách je možné vyhledávat přímo podle jmen. Před zahájením prohlížení si prosím přečtěte Návod k použití.

On-line zpřístupňujeme pouze dokumenty z období 1882–1945, protože mladší archiválie mohou obsahovat citlivé osobní údaje žijících osob, a proto mohou být zpřístupněny jen s jejich souhlasem.

Projekt realizuje Ústav dějin UK a archiv UK ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK (tvorba webu a databáze).