velikost textu

Informace o fondu

Název fondu
Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze
Uloženo v archivu
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Místo vzniku fondu
Praha 
Časový rozsah
(1878) 1882–1945 
Metráž
13,01 bm zpracováno (z toho 13,01 bm inventarizováno), 2,5 bm nezpracováno 
Přístupnost
Částečně přístupný 
Původce fondu
Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze 
Tematický popis
Fond obsahuje děkanátní spisy PřF NU, spisy kateder a ústavů, katalogy posluchačů. Fond obsahuje katalogy posluchačů a zkouškové protokoly farmaceutického studia z let 1878 až 1945, které do r. 1920 probíhalo na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze.