velikost textu

Archivní citace

Archiv Univerzity Karlovy, fond Právnická fakulta Univerzity Karlovy, část fondu Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF UK, inventární číslo 9, Právněhistorická státní zkušební komise v Praze při Univerzitě Karlově