PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. (kombinovaná forma) - YMN44DIII
Anglický název: Thesis Preparation III. (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Prerekvizity : YMN33DII
Záměnnost : YMN04DIII
Je záměnnost pro: YMN04DIII
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (17.01.2022)
Anotace: Účelem Diplomního semináře III je vytvořit prostor pro reflektování výzkumného procesu a prezentování prvních výsledků diplomové práce. Diplomový seminář III navazuje na Diplomní seminář I a II, tj. přepokládá, že studenti již mají solidní konceptuální rámec a provádí sběr a analýzu dat (v případě teoretických prací mají již část DP zpracovanou). Účast na seminářích je povinná. Atestace: Podmínkou atestace je účast na seminářích a splnění dvou DÚ.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (17.01.2022)

Diplomní seminář III

LS 2022/23

Vyučující: Tereza Pospíšilová

 

Anotace: Účelem Diplomního semináře III je vytvořit prostor pro reflektování výzkumného procesu a prezentování prvních výsledků diplomové práce. Diplomový seminář III navazuje na Diplomní seminář I a II, tj. přepokládá, že studenti již mají solidní konceptuální rámec a provádí sběr a analýzu dat (v případě teoretických prací mají již část DP zpracovanou). Účast na seminářích je povinná.

Atestace: Podmínkou atestace je účast na seminářích a splnění dvou DÚ.

DÚ 1: Prezentace projektu DP

PWP prezentace cca 3 snímky na 5-7 minut: cíle/VO (1 minuta); téma/konceptuální rámec (3 minuty); metody: jak a koho/co budu zkoumat a proč zrovna tyto případy a tímto způsobem (3 minuty). Cílem není odpřednášet váš projekt DP, ale podat aktuální a výstižnou informaci o vašem začínajícím výzkumu. Vložte do Moodlu do 25. 2. 2022.

DÚ 2: Prezentace předběžných/částečných výsledků DP

PWP prezentace cca 6-8 snímků na 10-15 minut. Cílem je dát srozumitelně nahlédnout do pracovních výstupů vaší analýzy dat. Vložte do Moodlu nejdéle 3 pracovní dny před termínem vaší prezentace. Doporučená struktura:

ü  Předběžný, ale výstižný název DP a jméno studenta/ky a školitele/ky

ü  Cíle a VO

ü  Téma, resp. konceptuální rámec se zaměřením na definici pojmů použitých v analýze

ü  Metodologie se zaměřením na vysvětlení analyzovaných dat a postupu analýzy

ü  Harmonogram a „kde jsem teď“ v procesu mého výzkumu

ü  Předběžné/částečné výsledky a jejich interpretace

Výstupem zde myslíme například analýzu prvních 2 přepsaných rozhovorů; analýzu (jasně popsané) sady dokumentů; deskriptivní statistiky z kvanti výzkumu apod. Výstup se může týkat jen jedné z výzkumných otázek či jedné z pod-otázek.

Termíny pro odevzdání DP (viz harmonogram akad.roku): 6. 5. 2022 (obhajoba červen 2022); 30. 6. 2022 (obhajoba září 2022). Další termín pro odevzdání DP je na začátku ledna 2023 (obhajoba únor 2023) = prodloužení studia.

Termíny výuky:

PREZENČNÍ:

28. 2. Úvod do předmětu. Prezentace projektů DP

7. 3. Prezentace projektů DP (dokončení). Harmonogram a plánování výzkumného procesu

11. 4. Prezentace pracovních výstupů z části analýzy DP

9. 5. Prezentace pracovních výstupů z části analýzy DP

30. 5. Prezentace pracovních výstupů z části analýzy DP

KOMBINOVANÍ:

25. 2. Úvod do předmětu. Prezentace projektů DP. Harmonogram a plánování výzkumného procesu

22.4. Prezentace projektů DP (dokončení). Prezentace pracovních výstupů z části analýzy DP.

3. 6. Prezentace pracovních výstupů z části analýzy DP.

Povinná literatura

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. 

Studenti v rámci výzkumu a psaní DP v tomto semestru provádí rešerši literatury k tématu a použité metodologii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK