PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. - YMN04DIII
Anglický název: Thesis Preparation III.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Prerekvizity : YMN03DII
Záměnnost : YMN44DIII
Je záměnnost pro: YMN44DIII
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (17.01.2022)
Anotace: Účelem Diplomního semináře III je vytvořit prostor pro reflektování výzkumného procesu a prezentování prvních výsledků diplomové práce. Diplomový seminář III navazuje na Diplomní seminář I a II, tj. přepokládá, že studenti již mají solidní konceptuální rámec a provádí sběr a analýzu dat (v případě teoretických prací mají již část DP zpracovanou). Účast na seminářích je povinná. Atestace: Podmínkou atestace je účast na seminářích a splnění dvou DÚ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK