PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I. (kombinovaná forma) - YMN22DSI
Anglický název: Thesis Preparation I. (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: YMN22DI
Staré označení: YMN02PSLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Záměnnost : YMN02DSI, YMN02PSLI, YMN025
Je prerekvizitou pro: YMN33DSII
Je záměnnost pro: YMN02DSI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Svobodová (28.07.2016)
Cílem předmětu je seznámit studenty s požadavky na výzkumný projekt a jeho rolí ve výzkumném procesu a vést je k vypracování kvalitního výzkumného projektu diplomové práce. Předmět seznamuje studenty s požadavky na psaní akademických textů, s vybranými žánry akademického psaní, se správným způsobem rešeršní práce v současných odborných databázích a s tím, jak odkazovat na zdroje. Získané znalosti, rešerše a práce se zdroji jsou aplikovány při vypracování projektu diplomové práce. Studenti v průběhu semestru absolvují dvě setkání, dále individuálně spolupracují s budoucím školitelem.
Metody výuky
Poslední úprava: Kristýna Macková (04.03.2019)

1. Výuka: společný seminář

2. Individuální práce studenta

3. Konzultace se školitelem

 

Materiály a další informace ke kurzu v Moodle FHS UK

Termíny výuky v LS 2018/2019

8.3: 12:30-13:15, 22.3 od 9:30 (změna v rozvrhu) a 26.4.2019 (viz. rozvrh)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (15.02.2019)

Podmínky udělení atestu:

-       Docházka na 3 semináře

-       Domácí příprava: čtení předepsaných textů a vypracování 2 úkolů

-       Individuální práce při přípravě a psaní projektu DP.

Schválení DP

Časový harmonogram kurzu viz. sylabus Moodl 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK