PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I. (kombinovaná forma) - YMN22DI
Anglický název: Thesis Preparation I. (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Dana Moree, Dr.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Záměnnost : YMN02DI
Je prerekvizitou pro: YMN33DII
Je záměnnost pro: YMN02DI, YMN03DII
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Cílem předmětu je seznámit studující s postupy psaní výzkumného projektu a jeho rolí ve výzkumném procesu, vést je k vypracování kvalitního výzkumného projektu prostřednictvím pravidelné zpětné vazby k projektům studujících. Předmět dále seznamuje studující s požadavky na psaní akademických textů, s vybranými žánry akademického psaní, se správným způsobem rešeršní práce v současných odborných databázích a s tím, jak odkazovat na zdroje. Získané znalosti jsou aplikovány při přípravě projektu diplomové práce. Studující v průběhu semestru absolvují dvě setkání, dále individuálně spolupracují s budoucím školitelem i s vyučujícím formou konzultací připravovaného projektu.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Podmínky udělení atestu:

(a) Docházka na 2 seminářích, domácí příprava na seminář (čtení předepsané literatury) a odevzdání 3 úkolů ve stanoveném termínu.

(b) Odevzdání finálního projektu do Moodlu 1 UK. Tento projekt musí být alespoň jednou konzultován s vedoucím a na projektu musí být jméno vedoucího, který je ochoten práci vést.

(d) Po schválení projektu získá studující kvasifikovaný zápočet. Bez něj není možné pokračovat v návazném DS II. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Podrobný sylabus kurzu, materiály ke kurzu a odevzdávárny jsou studujícím k dispozici v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10078.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK