PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Methodology in Social Sciences - YMGS503
Anglický název: Methodology in Social Sciences
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Třída: Courses unavailable to incoming students
Neslučitelnost : YMGS103
Záměnnost : YMGS103
Je neslučitelnost pro: YMGS103, YMGS203
Je záměnnost pro: YMGS103, YMGS203
Anotace
Poslední úprava: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (10.09.2022)
Anotace The course aim is to introduce students to methodology and methods used in feminist social-science research and to offer them an opportunity to critically reflect on dialog between traditional science and alternative paradigms, between mainstream science and feminist alternatives etc. Thematic areas 1. Why to study methodology and methods from the feminist perspective? 2. Paradigms: A Feminist Perspective. 3. Feminism and traditional division to quantitative and qualitative research. 4. Interview based research. 5. Field research/Ethnography. 6. Survey research. 7. Content analyses and research using existing materials. 8. Oral history, action research and case studies. 9. Original feminist methods. 10. Planning and design of research. 11. Feminist critiques of science. 12. Selected issues concerning analysis of qualitative data 13. Reflection of the overall content of the course.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

This is a mandatory course of the Gender Studies study programme. Only students of the programme can attend it - registration is administered by the Secretary.

Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.02.2019)
Povinná:

REINHARZ, S. Feminist Methods in Social Research. Oxford: Oxford University Press, 1992. ISBN 0-19-507385-1. Vybrané kapitoly.

RAMAZONGLU, C., HOLLAND, J. Feminist Methodology: Challenges and Choices. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-5122-9. Vybrané kapitoly.

NAPLES, N.A. Feminism and Method: Ethnography, Discourse Analysis, and Activist Research. New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-94448-1. Vybrané kapitoly.

HEND, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. Vybrané kapitoly.

COFFEY, A., ATKINSON, P. Making Sense of Qualitative Data. London: SAGE Publications, 1996. ISBN 0-8039-7053-6. Vybrané kapitoly.

Doporučená:

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

FLICK, U. An Introduction to Qualitative Research. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-7435-0. Vybrané kapitoly.

WODAK, R., MEYER, M. (eds.) Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications, 2001. ISBN 0-7619-6153-4. Vybrané kapitoly.

LETHERBY, G. Feminist Research in Theory and Practice. Philadelphia: Open University Press, 2003. ISBN 0-335-20028-1. Vybrané kapitoly.

SPRAGUE, J. Feminist Methodologies for Critical Researchers. Lanham: Rowman & Littlefield, 2016. ISBN 9781442218727. Vybrané kapitoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK