PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie v sociálních vědách - YMGS103
Anglický název: Methodology in Social Sciences
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Neslučitelnost : YMGS503
Záměnnost : YMGS503
Je neslučitelnost pro: YMGS503
Je záměnnost pro: YMGS503
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Náplní práce badatelek a badatelů je odhalovat řád v chaosu, kterému říkáme svět, a úlohou vědeckých metod je umožňovat toto odhalování. Jejich znalost je zásadní pro informovanou interpretaci výsledků vědeckých výzkumů i pro realizaci vlastních vědeckých výzkumů. Cílem kurzu je představit studentkám a studentům metodologii a metody využívané v sociálněvědním výzkumu, seznámit je s feministickými přístupy k jejich využívání. Tematické okruhy 1. Proč studovat metodologii a metody? Feministické metodologie: výzvy a volby 2. Role kvantitativních a kvalitativních metod ve feministické tradici 3. Výzkumy vycházející z rozhovorů 4. Terénní výzkumy/etnografie 5. Dotazníková šetření a další statistické výzkumy 6. Obsahové analýzy a výzkumy využívající existující materiály 7. Diskurzivní a sémiotická analýza 8. Orální historie 9. Akční výzkumy a případové studie 10. Výzkumy založené na experimentech 11. Výzkumy využívající více metod a mezikulturní výzkumy 12. Vybrané problémy týkající se analýzy kvalitativních materiálů 13. Plánování a design výzkumu 14. Originální feministické metody, závěrečná reflexe probrané látky
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

This is a mandatory course of the Gender Studies study programme. Only students of the programme can attend it - registration is administered by the Secretary.

Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.02.2019)
Povinná:

REINHARZ, S. Feminist Methods in Social Research. Oxford: Oxford University Press, 1992. ISBN 0-19-507385-1. Vybrané kapitoly.

RAMAZONGLU, C., HOLLAND, J. Feminist Methodology: Challenges and Choices. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-5122-9. Vybrané kapitoly.

NAPLES, N.A. Feminism and Method: Ethnography, Discourse Analysis, and Activist Research. New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-94448-1. Vybrané kapitoly.

HEND, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. Vybrané kapitoly.

COFFEY, A., ATKINSON, P. Making Sense of Qualitative Data. London: SAGE Publications, 1996. ISBN 0-8039-7053-6. Vybrané kapitoly.

Doporučená:

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

FLICK, U. An Introduction to Qualitative Research. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-7435-0. Vybrané kapitoly.

WODAK, R., MEYER, M. (eds.) Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications, 2001. ISBN 0-7619-6153-4. Vybrané kapitoly.

LETHERBY, G. Feminist Research in Theory and Practice. Philadelphia: Open University Press, 2003. ISBN 0-335-20028-1. Vybrané kapitoly.

SPRAGUE, J. Feminist Methodologies for Critical Researchers. Lanham: Rowman & Littlefield, 2016. ISBN 9781442218727. Vybrané kapitoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK