PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filosofie I. - YBFA001
Anglický název: Introduction to Philosophy I.
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:700 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB60000
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMFH003, YMFH100, YMFH018, YMFI509
Je prerekvizitou pro: YBFA002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)
První část dvousemestrálního přednáškového cyklu zakončená zápočtem. Cílem kurzu je otevřít a zpřístupnit studentům filosofický diskurs skrze představení základních otázek a problémů, které zakládají a zároveň průběžně utvářejí tradici evropského myšlení. Kurz je zakončen testem z obsahu přednášek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)

Doporučená:

 • . kniha I-III, VI, X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: P. Rezek, 1996, s. -. ISBN 80-901796-7-3..
 • Aristotelés. Politika I.. Praha: OIKOYMENH, 1999, 159 s. ISBN 80-86005-92-5.
 • . kniha I. In Aristotelés. Metafyzika . Praha: Petr Rezek, 2003, s. -. ISBN 80-86027-19-8..
 • Platón. Faidón. Praha: OIKOYMENH, 2000, 105 s. ISBN 80-86005-26-7.
 • . Obrana Sókrata. In Platón. Euthyfrón ; Obrana Sókrata ; Kritón . Praha: OIKOYMENH, 2000, s. -. ISBN 80-86005-99-2..
 • . I.13, II.17-18. In Hobbes, Thomas. Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického . Praha: OIKOYMENH, 2009, s. -. ISBN 978-80-7298-106-9..
 • Descartes, René. Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2015, 127 s. ISBN 978-80-7298-202-8.
 • . Předmluva k druhému vydání. In Kant, Immanuel. Kritika čistého rozumu . Praha: OIKOYMENH, 2001, s. -. ISBN 80-7298-035-1..
 • . Předmluva, I. a II. část. In Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů . Praha: OIKOYMENH, 2014, s. -. ISBN 978-80-7298-501-2..
 • Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996, 235 s. ISBN 80-205-0521-0.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (09.10.2023)

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU:

https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/19845

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (18.09.2023)

Přednášky budou probíhat ve dvou paralelních skupinách vždy v pondělí a ve středu v čase 10:00-11:20

Rozpis pro ZS 2023:

 1. Platónova péče o duši (Obrana, Faidón)
 2. Rétorika vs. filosofie (Gorgias)
 3. Aristotelés o blaženosti (Etika Nikomachova)
 4. Poznání u Platóna
 5. Poznání u Aristotela
 6. Dobrá obec vs. demokracie (Platón, Aristotelés)
 7. Nové základy poznání I. (Descartes)
 8. Nové základy poznání II: (Leibnitz, Spinoza)
 9. Poznání a věda v ostrovní tradici
 10. Teorie společenské smlouvy
 11. Poznání u I. Kanta 
 12. Jednání a svoboda u I. Kanta 
 13. TEST (online test psaný prezenčně)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (18.09.2023)

Obecné informace k zakončení předmětu:

Přednáškový cyklus bude v zimním semestru zakončen zápočtem, který student získá za závěrečný písemný test, jenž bude vycházet z obsahu přednášek.

Prezenční studenti budou psát zápočtový test prezenčně ve vypsaných termínech, na které je nutné se registrovat přes IS (distanční studenti mohou test psát distančně).
Test bude mít podobu tří otevřených otázek a bude v učebně vyplňován elektronicky. Je tedy nutné mít sebou vhodné elektronické zařízení (notebook, případně mobil) s připojením na internet a možností přihlášení do univerzitního Moodle.
V případě potřeby je na začátku atestace možné požádat o písemnou verzi zápočtového testu.

ZDE: Odkaz na moodle 3 - zápočtové testy.

Přednášky vycházejí většinou z literatury vypsané pro ústní zkoušku (viz předmět Úvod do filosofie II - YBFA002). Základní doporučenou literaturou k přednáškám jsou tedy vybrané primární tituly z tzv. "setů" (viz odkaz níže). Bližší informace (např. jaké konkrétní tituly budou komentovány) poskytnou jednotliví přednášející.

Pro požadavky k ústní zkoušce, jež je určena pro letní semestr, viz předmět Úvod do filosofie II (pozn.: po kliknutí na odkaz se musíte znovu přihlásit do SIS).

Studenti druhého ročníku, jimž bude chybět zápočet a budou si ho chtít doplnit, nechť se domluví na postupu s garantem předmětu (S. Synek).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK