PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filosofie II. - YBFA002
Anglický název: Introduction to Philosophy II.
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB60000
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Anna Poláčková
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Mgr. Gabriela Vičanová
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Prerekvizity : YBFA001
Je prerekvizitou pro: YBFC259, YBFB020, YBFB012, YBFB066, YBFB091, YBFC238, YBFC240, YBFC242, YBFB077, YBFB080, YBFB082, YBFB052, YBFB024, YBFB016, YBFB059, YBFB047
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)
Druhá část dvousemestrálního přednáškového cyklu. Cílem kurzu je otevřít a zpřístupnit studentům filosofický diskurs skrze představení základních otázek a problémů, které zakládají a zároveň průběžně utvářejí tradici evropského myšlení.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (11.03.2024)
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/media/595cc52920bb40af852ced52f84bc03c
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (26.02.2024)

Témata přednášek (LS 2024):

19.2.2024

R. Zika

Hegel – Panství a rabství

26.2.2024

J. Chavalka

Nietzschova kritika svobodné vůle

4.3.2024

M. Hanyš

Aristotelova politická antropologie

11.3.2024

M. Hanyš

Úvod do politického myšlení Hannah Arendtové

18.3.2024

J. Novotný

Ustavení základních rámců metafysického myšlení (Platón, Aristotrelés), jejich působnost v tradici (Descartes, Hegel), zapomenutí původního tázání po bytí (Heidegger)

25.3.2024

J. Novotný

Obnova otázky po bytí v kontextu fenomenologie a hermeneutiky – dějinná povaha tázání. Přístupnost bytí.

8.4.2024

J. Novotný

Dějiny metafysiky a dějinná povaha bytí. Naše situace.

15.4.2024

J. Chavalka

Nietzschovo zpochybnění metafyziky

22.4.2024

J. Kružíková

Rozumění a řeč v Gadamerově hermeneutice

29.4.2024

J. Bierhanzl

Austin: Jak udělat něco slovy

6.5.2024

F. Borecký

Norma vkusu a nevkusu. (D. Hume a U. Eco)

13.5.2024

O. Váša

Role umění a krize kultury v myšlení Hannah Arendtové

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (27.09.2022)

!!! Od září 2022 platí nové sety seznamu literatury !!!

Obecné informace ke zkoušce: 

  • Termíny jsou vypisované jako prezenční 
  • řádné termíny jsou vypisované převážně v květnu a červnu
  • termíny opravné jsou vypisované převážně v září
  • pro poslední pokusy jsou vypisované zvláštní komisionální termíny
  • dotazy pište na mail: stanislav.synek@fhs.cuni.cz

 

 

Základní obecné informace:

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Termíny zkoušky jsou vypisovány v aplikaci SIS „Termíny zkoušek“. 

Povinně-volitelná literatura je rozdělena do osmi setů, z nichž si student právě jeden vybere. V rámci přípravy na zkoušku si přečte a zpracuje všechny texty vybraného setu. Před zahájením zkoušky student odevzdá zkoušejícímu vyplněný formulář, kde zaškrtne set textů, který si pro zkoušku vybral. Formulář se seznamem setů textů získá výše v souborech ke stažení.

Upozornění: Z přečtené literatury k Úvodu do filosofie můžete vytvořit i základ seznamu četby k státní zkoušce z filosofie. Proto doporučujeme, abyste si při přípravě na Úvod do filosofie I. a II. vybrané texty zpracovali pro další přípravu (např. ve formě poznámek, konspektů apod.).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK