PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení - YBA078
Anglický název: Studies of Cognition in Grey Parrots - Training
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Rozvrh cvičení si student vytváří dle svých možností.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Prerekvizity : YBA075, YBA076
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (22.06.2015)
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mít zapsány současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). Budou samostatně zhruba třikrát týdně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (27.11.2014)

Kurz Vám bude automaticky zapsán, jakmile si zapíšete kurz YBA077 Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (24.09.2014)

Kurz si student může zapsat pouze, pokud již absolvoval, nebo si současně zapíše dvojici kurzů Srovnávací kognitivní psychologie (teoretický kurz) a Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie (víkendový blokový kurz, který je přípravou pro práci v laboratoři a proběhne v říjnu).

Kurz si lze zapsat pouze společně s kurzem YBA077 Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář.

Náplň práce v laboratoři viz naše stránky: http://web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/index.php/cz/v%C3%BDzkum/25-srovn%C3%A1vac%C3%AD-kognice

Předmět je doporučován již od 1. ročníku a je vhodné si ho zapisovat opakovaně, protože čím dlouhodobější práce na projektu, tím lepších výsledků díky zkušenostem a soužití s papoušky dosáhnete.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK