PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací kognitivní psychologie - YBA075
Anglický název: Comparative Cognition
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBA078, YBA077
Je záměnnost pro: YBAKP24ZI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (15.09.2016)
Kurz je souborem tématicky zaměřených přednášek věnujících se problematice kognitivních schopností živočichů. Především se jedná o témata úzce se vztahující k lidské kognici, tedy homologické nebo analogické kognitivní schopnosti k lidským. Konkrétně se zde zabýváme komunikačními schopnostmi, konceptuálním chováním, numerickými schopnostmi či pamětí. Specifickou kapitolou je sociální kognice, teorie mysli a sebeuvědomění. Vedle teoretických poznatků jsou studenti seznámeni také s metodickým zázemím studia těchto kognitivních schopností zvířat. Mimo tuto teoretickou přednášku nabízíme studentům možnost vlastního bádání v oblasti kognitivních schopností papoušků šedých v naší laboratoři. Zájemci si zapisují Praktika ke srovnávací kogn. psychologii a také Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení. Více viz informace k těmto kurzům.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (16.09.2016)

4.10. Jitka Lindová: Mezidruhová komunikace I - primáti

11.10. Jitka Lindová: Mezidruhová komunikace II - papoušci, delfíni

18.10. Kamil Vlček: Paměť

25.10. Jitka Lindová: Učení

1.11. Jitka Lindová: Konceptuální chování

8.11. Jitka Lindová: Počítání

15.11. Jana Brojerová: Zpěv

22.11. Jana Brojerová: Referenční komunikace

29.11. Jitka Lindová: Používání nástrojů

6.12. Kamil Vlček: Navigace

13.12. Jana Brojerová: Sebeuvědomění

20.12. Jitka Lindová: Spolupráce

3.1. písemná zkouška

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (25.08.2014)

Pokud máte zájem o práci v laboratoři kognitivních schopností papoušků šedých, pak je třeba zapsat si současně kurz YBA076 "Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie", který bude probíhat blokově (víkend) v průběhu října, a dále již samotné praktické kurzy vztahující se přímo k práci v laboratoři - Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK