PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie - YBA076
Anglický název: Practicum on Comparative Cognition
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Blokový kurz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBA077, YBA078
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (15.09.2016)
Blokový kurz, který je připraven pro ty, kteří se chtějí zapojit do badatelské práce v Laboratoři kognitivních schopností ptáků při FHS nebo o tom alespoň uvažují. Kurz prakticky přípravuje na sběr a analýzu dat v oblasti kognice papoušků šedých. Studenti si budou moci prohlédnout laboratoř, studované papoušky a používanou techniku, seznámí se s hlavními výkumnými projekty, které v laboratoři probíhají, a používané metodiky si sami vyzkouší. V neposlední řadě budou seznámeni s pravidly zacházení s papoušky a chodem chovu. Laboratoř kognitivních schopností ptáků je na FHS tradiční zařízení. Spadá pod psychologické či etologické zaměření, provádíme v ní výzkum kognitivních schopností a komunikace tohoto inteligentního ptačího druhu. Studenti, kteří absolvují praktika (jehož součástí je vypracování projektu samostatného výzkumu s papoušky), se zapojují do výzkumu v rámci předmětů Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení, které si doporučuji zapsat současně s praktiky. Je možné také data z výzkumů naší laboratoře zpracovat v rámci bakalářské či diplomové práce. Projekty studentů většinou tvoří součást dlouhodobých výzkumů, takže student se většinou zařazuje již do zavedeného výzkumného týmu, je zaučen a pracuje spolu s ostatními. Tradičně mají také studenti, kteří mají o to zájem, na starosti péči o chované žaky.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (19.09.2018)

Požadavkem je absolvování nebo současný zápis kurzu Srovnávací kognitivní psychologie nebo podobného kurzu. Dále doporučuji současné zapsání kurzů Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení, protože praktika jsou cílená právě na zájemce o samostatnou činnost v laboratoři. (Pokud zápis kurzů Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení nebude moc v IS proběhnout z technických důvodů před absolvováním Praktik, nebojte, zapíšu vám je po absolvování Praktik sama.)

 

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (19.09.2018)

Kurz je zařazen na začátku semestru, tak aby bylo možné pokračovat rovnou ve vlastní badatelské práci v laboratoři, takže si směle zapisujte také kurzy Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení. Případně pokud vás systém nepustí, zapíšu vám tyto kurzy já ihned po splnění Praktik ze srovnávací kognitivní psychologie.

Náplní praktik je účast na jednom víkendovém výukovém bloku, který se bude odehrávat přímo v laboratoři, a dále vypracování vlastního projektu pro pokračování v kurzech Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení. Projekt vám bude zadán během víkendového bloku, včetně postupu, jak je potřeba ho vypracovat.

Termín blokové výuky bude 6.10.-7.10.2018 (V případě velkého zájmu je možné otevřít i druhý termín 13.-14.10.)

Pro práci v laboratoři je třeba mít také teoretickou průpravu z kurzu Srovnávací kognitivní psychologie, nebo příbuzného kurzu (např. na jiné fakultě). Proto je kurz otevřen těm, kdo si současně zapíšou kurz Srovnávací kognitivní psychologie. Zkušenosti s papoušky jsou samozřejmě vítány, ale ne podmínkou, ještě více zato oceníme schopnost samostatné zodpovědné práce.

K atestaci je mimo účast na víkendovém bloku potřeba vypracovat na základě konzultací s vyučující projekt dle vašeho výběru, který bude sloužit jako návod na vykonávání pozdější samostatné práce v laboratoři.

V případě dotazů se obracejte na Jitku Lindovou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (26.09.2018)

Termín blokových praktik v laboratoři: 6.10. - 7.10 (v případě velkého zájmu i 13.-14.10.)

Sobota

9:30 – 10:30 – Jitka Lindová - laboratorní výzkum s papoušky šedými – základní obecné informace
10:30 – 11:00 – Jitka Lindová – Sociální kognice - teorie
11:00 - 12:00 – Eliška Víchová - Sociální kognice – teorie, představení aparatury, představení designu studie, současného tréninku, praktická ukázka
12:00-13:00 oběd
13:00 – 18:00 Jitka Lindová – vokalizace papoušků šedých, teorie psaní projektů

Neděle

9:30 – 10:00 Jitka Lindová – matching to sample a konceptuální chování, cvičení mladých samic
10:00 – 12:00 Katarína Prikrilová, Barbora Valentová – teorie individuálního rozpoznávání, popis nedávno trénovaných/testovaných fází, prezentace kartiček, detailní postup současné fáze, praktický trénink matching to sample
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 plánování individuálních tréninků

14:00 – 15:00 Nela Bendová – chod laboratoře a chování k papouškům
15:00 – 18:00 – individuální konzultace k projektům

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK