PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář - YBA077
Anglický název: Studies of Cognition in Grey Parrots - Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Termíny budou domlouvány dle potřeb a možností.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Prerekvizity : YBA075, YBA076
Navazuje na:YBA078
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (27.11.2014)
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mí zapsané současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). V úvodním bloku semináře studenti tento svůj projekt prezentují a posléze případně upraví. Ve druhém bloku bude následovat supervize práce při sběru dat nebo tréninku papoušků.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (27.11.2014)

Po zapsání kurzu se Vám automaticky zapíše kurz YBA078 Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)

Součástí kurzu budou následně individuální konzultace vlastního projektu (sběru nebo

zpracování dat) s jeho garantem. Na závěrečném bloku semináře studenti odprezentují výsledky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (24.09.2014)

Kurz si student může zapsat pouze, pokud absolvoval v minulosti nebo si současně zapíše dvojici kurzů Srovnávací kognitivní psychologie a Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie.

Kurz si lze zapsat pouze společně s kurzem YBA078 "Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení".

Předmět je doporučován již od 1. ročníku a je vhodné si ho zapisovat opakovaně, protože čím dlouhodobější práce na projektu, tím lepších výsledků díky zkušenostem a soužití s papoušky dosáhnete.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK