PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace IV - alpské disciplíny /TR/ - PSPP349
Anglický název: Coaching specialization IV - alpine skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Korekvizity : PSPP140, PSPP275
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.04.2014)
Studium trenérství je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti alpských disciplín. Tento předmět prohlubuje znalosti v oblasti tréninku alpských disciplín u dětí a mládeže, specifika v zařazování jednotlivých tréninkových prostředků a metod do ročního tréninkového cyklu či v oblasti evidence tréninkového procesu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.04.2014)

• Teoretická zkouška

• Tvorba modelu tréninkového plánu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.04.2014)

Přednášky:

1. Výběr sportovních talentů v alpských disciplínách.

2. Rozdíly v tréninku dětí, dorostu a dospělých a doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů.

3. Evidence tréninkového procesu.

4. Zásady pro tvorbu modelového tréninku.

5. Psychologické předpoklady závodníka v alpských disciplínách.

6. Funkční předpoklady závodníka v alpských disciplínách.

7. Charakteristika a funkce trenéra mládeže v alpských disciplínách.

Semináře:

• Specifické tréninkové prostředky pro děti a mládež na rozvoj rychlosti.

• Specifické tréninkové prostředky pro děti a mládež na rozvoj vytrvalosti.

• Specifické tréninkové prostředky pro děti a mládež na rozvoj obratnosti.

• Specifické tréninkové prostředky pro děti a mládež na rozvoj síly.

• Specifické tréninkové prostředky pro děti a mládež na rozvoj techniky.

• Tvorba modelového tréninkového plánu pro různé etapy sportovní přípravy.

• Práce s tréninkovým deníkem sportovce a jeho vyhodnocení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK