PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace I - alpské disciplíny /TR/ - PSPP140
Anglický název: Coaching specialization I - alpine skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Je korekvizitou pro: PSPP276, PSPP349, PSPP275
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (22.04.2014)
Studium trenérství v alpských disciplínách je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti obecné charakteristiky tréninku alpských disciplín a základních znalostí o technikách sjezdového lyžování.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.04.2014)

• písemný test,

• účast na závodech.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.04.2014)

Obsah výuky:

Přednášky:

1. Význam a charakteristika alpských disciplín.

2. Techniky sjezdového lyžování a jejich vývoj.

3. Právo a sport, organizace lyžování, struktura lyžařského vzdělávání

4. Základy sportovního tréninku v alpských disciplínách.

5. Etapy sportovního tréninku alpských disciplín.

6. Složky sportovního tréninku v alpských disciplínách a jejich obsah.

7. Rozbor tréninkových makrocyklů v alpských disciplínách.

Semináře:

1. Metodologie práce s odbornou literaturou, informační zdroje, citace.

2. Analýza a hodnocení techniky v alpských disciplínách - teorie.

3. Lyžařská technologie - obecná část.

4. Úprava skluznic lyží.

5. Plánování tréninku v alpských disciplínách.

6. Sestavování tréninkového plánu.

7. Kontrola účinnosti tréninkového procesu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK