PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz lyžování - PSPP284
Anglický název: Skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: kapacita jednotlivých kurzů 36 míst; teoretické přednášky se uskuteční na FTVS,termíny budou zveřejněny na webu odd. lyžování (aktuality) a na nástěnce v SISu
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Gnad
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Ing. Marcela Polášková
Mgr. Lukáš Psohlavec
PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
FYZIOE ERASMUS
Je neslučitelnost pro: PSPP284C
Je prerekvizitou pro: PSPP220, PSPP205
Je záměnnost pro: PSPP284C
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (11.09.2015)
Kurz je zaměřen na všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, a dále na techniku jednotlivých způsobů běhu na lyžích a jednotlivých oblouků při sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě základního lyžování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (11.09.2015)

BÍLÝ, M., MATOŠKOVA, P., FINKOVÁ, D. Lyžování - metodika pro hodnocení zápočtových požadavků. Praha : UK FTVS, 2009, DVD. Dostupné z:

MATOŠKOVÁ, P., BÍLÝ, M., PSOTOVÁ, D., POLÁŠKOVÁ, M. Lyžování - zápočtové požadavky. Praha : UK FTVS, 2007. DVD. Dostupné z:

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 240 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

CHOVANEC, F. Dějiny lyžování. Praha : SPN, 1989, 132 s.

ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice : Kopp, 2005, 125 s.

MATOŠKOVÁ, P., GNAD, T., POLÁŠKOVÁ, M., BÍLÝ, M. Lyžování - průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. DVD. Dostupné z:

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (06.09.2012)
  • absolvování kursu v plném rozsahu
  • splnění zápočtových požadavků z praxe - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením
  • splnění zápočtových požadavků z praxe - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané oblouky
  • splnění písemného testu z teorie

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)

Přednášky:

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané oblouky

Lyžařská technologie

Lyžařský sport a historie lyžování

Členění lyžařského výcviku

Bezpečnost při vedení lyžařského výcviku

Lyžování ve školní TV

Cvičení:

Všeobecná lyžařská průprava

Specializovaná lyžařská průprava

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané oblouky

Semináře:

Lyžařská technologie - úprava a mazání sjezdových a běžeckých lyží

Rozbory videozáznamů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK