PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kurz lyžování - PSPP284C
Anglický název: Skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 7/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: kapacita jednotlivých kurzů 36 míst; teoretické přednášky se uskuteční na FTVS,termíny budou zveřejněny na webu odd. lyžování (aktuality) a na nástěnce v SISu
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Neslučitelnost : PSPP284
Záměnnost : PSPP284
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (20.07.2017)
Kurz je zaměřen na všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, a dále na techniku jednotlivých způsobů běhu na lyžích a jednotlivých oblouků při sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě základního lyžování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (20.07.2017)

BÍLÝ, M., MATOŠKOVA, P., FINKOVÁ, D. Lyžování - metodika pro hodnocení zápočtových požadavků. Praha : UK FTVS, 2009, DVD. Dostupné z:

MATOŠKOVÁ, P., BÍLÝ, M., PSOTOVÁ, D., POLÁŠKOVÁ, M. Lyžování - zápočtové požadavky. Praha : UK FTVS, 2007. DVD. Dostupné z:

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 240 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

CHOVANEC, F. Dějiny lyžování. Praha : SPN, 1989, 132 s.

ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice : Kopp, 2005, 125 s.

MATOŠKOVÁ, P., GNAD, T., POLÁŠKOVÁ, M., BÍLÝ, M. Lyžování - průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. DVD. Dostupné z:

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (20.07.2017)
  • absolvování kursu v plném rozsahu
  • splnění zápočtových požadavků z praxe - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením
  • splnění zápočtových požadavků z praxe - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané oblouky
  • splnění písemného testu z teorie

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (20.07.2017)

Přednášky:

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané oblouky

Lyžařská technologie

Lyžařský sport a historie lyžování

Členění lyžařského výcviku

Bezpečnost při vedení lyžařského výcviku

Lyžování ve školní TV

Cvičení:

Všeobecná lyžařská průprava

Specializovaná lyžařská průprava

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a bruslením

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a smýkané oblouky

Semináře:

Lyžařská technologie - úprava a mazání sjezdových a běžeckých lyží

Rozbory videozáznamů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK