PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie a základy didaktiky sportů v přírodě - PSPP220
Anglický název: Theory and Didactics of Outdoor Sports
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Prerekvizity : PSPP283, PSPP284, PSPP285
Záměnnost : PSPP205
Je záměnnost pro: PSPP205
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (03.11.2009)
Zkouška probíhá ústní formou, student si losuje jednu otázku z okruhů každého oddělení (lyžování; vodní sporty; turistika, sporty a výchova v přírodě). Studenti se hlásí pouze v okamžiku, kdy mají splněny předměty "Lyžování", Kanoistika a vodní turistika" a "Turistika a sporty v přírodě".
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (08.07.2009)

Doporučená studijní literatura:

GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování. Praha : Karolinum, 2001, 240 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s.

CHOVANEC, F. Dějiny lyžování. Praha : SPN, 1989, 132 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

Nordicmag. Praha : SLIM media, s.r.o., od r. 2006.

Skimagazín. Praha : Debora, od r. 1995.

Snow. Praha : SLIM media, s.r.o., od r. 2002.

Neuman, J. a kol Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000

Šafránek, J. Cyklistika pro děti i jejich rodiče. Praha : Portál, 2000

Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998

Neuman, J a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha : Portál, 1999.

Langmuir, E. Mountain craft and Leadership. Glenmore: MLTS, 2003

KRAČMAR, B., BÍLÝ, M., NOVOTNÝ, P. Základy kanoistiky. Učební texty pro studující FTVS UK. Praha : UK 1998.

BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. Praha : Karolinum, 2000, 110 s.

BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce. Praha : UK FTVS, 2002, 77 s.

BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Technika jízdy na kajaku. Videopořad FTVS UK. Praha : FTVS UK, 1997, 21 min.

BÍLÝ, M., KRAČMAR, B. Zápočtové požadavky pro absolventy kanoistických kursů FTVS UK na kanoi dvojic. Videopořad FTVS UK, Praha : FTVS UK, 1991, 11 min.

BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. Praha : Grada Publishing, 2001.

Whitewater Self Defense. Videopořad Performance Video and Instruction (www.performancevideo.com ), 65 min.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (08.07.2009)
  • Pro splnění zkoušky je nutné úspěšně složit všechny tři části, při nerozhodné známce z ústního zkoušení rozhodují známky z praxe.
  • V případě nesplnění pouze jedné části student opakuje pouze tuto jednu část.
  • V případě nesplnění dvou a třech částí student opakuje celou zkoušku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK