PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kurz kanoistiky a vodní turistiky - PSPP285
Anglický název: Canoeing and Water Touring
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Kurz má dvě části: Ohře a Troja:
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Je korekvizitou pro: PSPP211, PSPP106, PSPP212, PSPP328, PSPP332, PSPP107
Je prerekvizitou pro: PSPP205, PSPP220
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)
Seznámení s jízdou na klidné, tekoucí i divoké vodě na kajaku jednotlivců, kanoích dvojic a na raftových člunech. Záchrana na divoké vodě. Seznámení s vodáckým putováním. Teoretické a metodické základy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)

BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. Praha : Karolinum. 2000, 110 s.

BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001

KRAČMAR, B., BÍLÝ, M., NOVOTNÝ, P. Základy kanoistiky. Učební texty. 1. vyd., Praha : Karolinum.1998,98s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)

Požadavky na zápočet:

účast na kursu a blokové výuce v plném rozsahu.

splnění praktických požadavků na K1, C2.

splnění teoretických požadavků z testu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)

Přednášky:

1. Technika jednotlivých záběrů na K1 a C2.

2. Technika a taktika jízdy na klidné, proudící a divoké vodě na K1, C2 a raftových člunech.

3. Historie vodní turistiky a kanoistiky.

4. Materiál, výzbroj, výstroj pro kanoistiku a rafting

5. Rafting a jeho specifika.

6. Nebezpečí a záchrana při kanoistice a raftingu.

Semináře:

1. Rozbory videozáznamů jízdy na kanoi a kajaku.

Cvičení:

1. Technika jednotlivých záběrů na K1 a C2.

2. Technika a taktika jízdy v proudící a divoké vodě do WWIII.

3. Technika a taktika jízdy na raftových člunech.

4. Vodní záchrana.

5. Vodácké putování, bezpečné překonávání jezů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK