PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a základy didaktiky plavání - PPLS119
Anglický název: Theory and Basic of Swimming Didactics
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 115 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Miler
Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Mgr. Aleš Zenáhlík
Neslučitelnost : PPLS119K
Prerekvizity : PPLS117
Záměnnost : PPLS119K
Je záměnnost pro: PPLS119K
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (31.08.2023)
Dovednost plavat obsahuje jak zvládnutí základních plaveckých dovedností, tak i zvládnutí všech plaveckých způsobů (motýlek, znak, prsa, kraul), obrátek i startovního skoku. Dalším krokem v plaveckém vzdělání, je seznámit studenty s postupy výuky plaveckých dovedností a plaveckých způsobů v jednotlivých etapách plavecké výuky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (31.08.2023)

Cílem předmětu je poskytnout teoretické zázemí z oblasti didaktiky plavání, a plaveckých sportů. Cvičení jsou směřována k budování a rozvoji didaktických kompetencí studentů.

Po absolvování a dokončení předmětu student chápe význam a vliv fyzikálních vlastností vodního prostředí na organismus člověka. 

Student chápe vliv fyzikálních vlastností vody ve vztahu k osvojování základních plaveckých dovedností i plaveckých způsobů.

Student zná a umí popsat klíčové body techniky plaveckých způsobů, obrátek a startů.

Student zvládá předvést základní plavecké dovednosti, plavecké způsoby (kraul, znak, prsa), plavecké obrátky a starty.

Student zvládá předvést prvky z oblasti plaveckých sportů - ploutvový pohyb "Propeller", z vodního póla: herní činnosti jednotlivce - dribling, přihrávka ve dvojici a střelba, ze skoků do vody: pád nazad, provedení prohnutě.

Student je schopen samostatně plánovat, řídit a vyhodnotit program zaměřený na nácvik základních plaveckých dovedností, plaveckých způsobů, obrátek a startů. Je schopen adekvátně reagovat na aktuální podmínky a možnosti (zdravotní, pohybové atd.) žáků.

V rámci přípravy a realizace programu dokáže zvolit adekvátní pomůcky a efektivně je využít.

Student zná didaktické řídící styly výuky a v případě potřeby je při realizaci programu dokáže využít. 

Student dokáže zhodnotit sestavený program, vyučovací lekci i vedení lekce jinou osobou/ studentem. 

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aPPLS119p1

Okruhy studentů
B.TVS.3.CJ.PS
Po 20.11.2023 9:15 - 10:45 přednáška Didaktika plavecké výuky; Didaktika plaveckých způsobů PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Po 27.11.2023 9:15 - 10:45 přednáška Organizace sportovního plavání, trénink Mgr. Jitka Pokorná
Po 04.12.2023 9:15 - 10:45 přednáška Fyzikální vlastnosti vody; Technika kraul Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Po 11.12.2023 9:15 - 10:45 přednáška Zdravotně orientované plavání Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D.
Po 18.12.2023 9:15 - 10:45 přednáška Plavecké sporty; Historie plavání Mgr. Eva Peslová PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D
23aPPLS119x01

Okruhy studentů
B.TVS.3.TVSVZP.VZ.VZ1.CJ.PS
B.TVS.3.TVSVZP.VP.VP2.CJ.PS
Út 03.10.2023 13:45 - 14:30 cvičení Úvod do předmětu; ZPD PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 05.10.2023 7:45 - 8:30 cvičení Rozvoj PZ; Trénink ANP; VP 1 PaedDr. Tomáš Miler PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Út 10.10.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ kraul PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 12.10.2023 7:45 - 8:30 cvičení Vodní pólo 2 PaedDr. Tomáš Miler PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Út 17.10.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ znak PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 19.10.2023 7:45 - 8:30 cvičení Vodní pólo PaedDr. Tomáš Miler PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D
Út 24.10.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ prsa PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 26.10.2023 7:45 - 8:30 cvičení Vodní pólo - didaktické výstupy 1 PaedDr. Tomáš Miler Mgr. E. Peslová
Út 31.10.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ motýlek PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 02.11.2023 7:45 - 8:30 cvičení Synchronizované plavání 1 Mgr. Eva Peslová PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D
Út 07.11.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika plaveckých obrátek a startů PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 09.11.2023 7:45 - 8:30 cvičení Synchronizované plavání 2 Mgr. Eva Peslová PaedDr. Tomáš Miler
Út 14.11.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ kraul - didaktické výstupy 2 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 16.11.2023 7:45 - 8:30 cvičení Synchronizované plavání - didaktické výstupy 3 Mgr. Eva Peslová PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D
Út 21.11.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ znak - didaktické výstupy 4 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 23.11.2023 7:45 - 8:30 cvičení Synchronizované plavání 4 Mgr. Eva Peslová PaedDr. Tomáš Miler
Út 28.11.2023 13:45 - 14:30 cvičení Korekce chyb u PZ kraul a znak - didaktické výstupy 5 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 30.11.2023 7:45 - 8:30 cvičení Skoky do vody PaedDr. Tomáš Miler Mgr. E. Peslová
Út 05.12.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ prsa - didaktické výstupy 6 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 07.12.2023 7:45 - 8:30 cvičení Skoky do vody 2 PaedDr. Tomáš Miler Mgr. E. Peslová
Út 12.12.2023 13:45 - 14:30 cvičení Korekce chyb u PZ prsa - didaktické výstupy 7 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 14.12.2023 7:45 - 8:30 cvičení Skoky do vody 3 PaedDr. Tomáš Miler PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D
Út 19.12.2023 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika PZ motýlek - didaktické výstupy 8 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 21.12.2023 7:45 - 8:30 cvičení Didaktika plaveckých obrátek a startů - didaktické výstupy 9 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. E. Peslová
Út 02.01.2024 13:45 - 14:30 cvičení Didaktika plaveckých obrátek a startů - didaktické výstupy 10 PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. Mgr. Aleš Zenáhlík
Čt 04.01.2024 7:45 - 8:30 cvičení Plnění zápočtových požadavků VP, SY, SK PaedDr. Tomáš Miler Mgr. Eva Peslová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK