PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a základy didaktiky plavání - PPLS119K
Anglický název: Theory and Basic of Swimming Didactics
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
PaedDr. Karel Kovařovic
PaedDr. Tomáš Miler
Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Záměnnost : PPLS119
Je neslučitelnost pro: PPLS119
Je záměnnost pro: PPLS119
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (31.08.2023)
Dovednost plavat obsahuje jak zvládnutí základních plaveckých dovedností, tak i zvládnutí všech plaveckých způsobů (motýlek, znak, prsa, kraul), obrátek i startovního skoku. Dalším krokem v plaveckém vzdělání, je seznámit studenty s postupy výuky plaveckých dovedností a plaveckých způsobů v jednotlivých etapách plavecké výuky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (31.08.2023)

Cílem předmětu je poskytnout teoretické zázemí z oblasti didaktiky plavání, a plaveckých sportů. Cvičení jsou směřována k budování a rozvoji didaktických kompetencí studentů.

Po absolvování a dokončení předmětu student chápe význam a vliv fyzikálních vlastností vodního prostředí na organismus člověka. 

Student chápe vliv fyzikálních vlastností vody ve vztahu k osvojování základních plaveckých dovedností i plaveckých způsobů.

Student zná a umí popsat klíčové body techniky plaveckých způsobů, obrátek a startů.

Student zvládá předvést základní plavecké dovednosti, plavecké způsoby (kraul, znak, prsa), plavecké obrátky a starty.

Student zvládá předvést prvky z oblasti plaveckých sportů - ploutvový pohyb "Propeller", z vodního póla: herní činnosti jednotlivce - dribling, přihrávka ve dvojici a střelba, ze skoků do vody: pád nazad, provedení prohnutě.

Student je schopen samostatně plánovat, řídit a vyhodnotit program zaměřený na nácvik základních plaveckých dovedností, plaveckých způsobů, obrátek a startů. Je schopen adekvátně reagovat na aktuální podmínky a možnosti (zdravotní, pohybové atd.) žáků.

V rámci přípravy a realizace programu dokáže zvolit adekvátní pomůcky a efektivně je využít.

Student zná didaktické řídící styly výuky a v případě potřeby je při realizaci programu dokáže využít. 

Student dokáže zhodnotit sestavený program, vyučovací lekci i vedení lekce jinou osobou/ studentem. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK