PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Plavání I - PPLS117
Anglický název: Swimming I
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 138 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Eva Peslová
Mgr. Aleš Zenáhlík
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)
Obsahem výuky je teoretické i praktické osvojení základních plaveckých dovedností, plaveckých způsobů (kraul, prsa, znak, motýlek), startů a obrátek. Základy diagnostiky plavecké techniky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (26.09.2019)

ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.

HOFER, Zdeněk. Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 80-246-1908-8.

Pravidla plavání a dálkového plavání (aktuální úpravy). https://www.czechswimming.cz/index.php/rozhodci/pravidla/679-pravidla-plavani-novela-2017

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (10.06.2019)

Zápočet

  • aktivní účast na přímé výuce z 85%
  • 50 m prsa prezentovanou technikou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 200 m technika kraul (s pádem vzad)
  • 33 m znak - dolní končetiny
  • 25 m technika motýlek
  • 25 m plavání pod hladinou
  • vědomostní test
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

Témata výuky:

Bezpečnost, organizace výuky, diagnostika plaveckých dovedností a techniky.

Základní plavecké dovednosti - vznášení, plavecké dýchání, rozvoj pocitu vody, orientace pod hladinou, splývání - polohování, cvičení rovnováhy, techniky zanoření, techniky šlapání vody, pády a skoky z okraje bazénu.

Technika plaveckého způsobu kraul, starty, obrátky - teorie, praxe.

Technika plaveckého způsobu prsa, starty, obrátky - teorie, praxe.

Technika plaveckého způsobu znak, starty obrátky - teorie, praxe

Technika plaveckého způsobu motýlek, starty, obrátky - teorie, praxe.

Diagnostika chyb v technice plavání - cvičení ve dvojicích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK