PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výživa a dietologie /AZ/ - PBML007N
Anglický název: Nutrition and dietology
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty biomedicínského základu
Korekvizity : PLSM059N, PLSM061N
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (09.07.2009)
Náplní předmětu je zopakování základní terminologie z oblasti dietologie (složky stravy, jejich význam a zastoupení ve stravě). Studenti jsou seznámeni s obecným pohledem na racionální stravu (základní pravidla, principy diagnostických metod používaných v dietologii a nutričním poradenství, sestavování jídelníčků). Jsou zmíněna základní pravidla sportovní výživy, především některé odlišnosti od výživy běžné populace. Studenti jsou seznámeni s možnostmi nutriční intervence u vybraných civilizačních onemocnění.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Výživa a potraviny; Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie

CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada Publishing, 2000, 266 s.

DLOUHÁ, R. Výživa - přehled základní problematiky. Praha: Karolinum, 1998, 215 s.

FOŘT, P. Výživa nejen pro kulturisty. Pardubice: Svět kulturistiky, 1. vydání, 1996, 253 s.

MAUGHAN,RJ., BURKE, L.Výživa ve sportu - příručka pro sportovní medicínu. Praha: Galén, 2006, 311 s.

MAUGHAN, RJ. (ed). Nutrition in sport. Blackwell science, 2000, 680 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Požadavky na zápočet:

zápočtový test z oblastí:

  • diagnostické metody v dietologii
  • základní makronutrienty (sacharidy, bílkoviny, tuky) a mikronutrienty (vitamíny, minerály)
  • pitný režim
  • manipulace s glykemickým indexem
  • výživová specifika jednotlivých skupin (děti, batolata, adolescenti, dospělí, starší lidé, sportovci, těhotné ženy)
  • výživové směry jako vegetariáni atd.
  • sacharidová superkompenzace

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

1. Základní pojmy z oblasti výživy (výživová pyramida)

2. Složky stravy a jejich význam

3. Racionální strava (základní pravidla, jídelníček)

4. - 5. Diagnostické metody v dietologii

6. - 8. Sportovní výživa (specifika, volba vhodných potravin v závislosti na pohybovém zatížení, pitný režim, výživové doplňky)

9. - 12. Specifika výživy u civilizačních onemocnění

13. Dotazníková šetření a PC vyhodnocení (softwary pro dietologii)

14. Metody pro stanovení tělesného složení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK