PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika dějepisu 3 - OPND4D032A
Anglický název: Didactics of History III
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mikeska
Prerekvizity : OPND4D012A, OPND4D022A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (27.01.2020)
Cílem kursu je rozvinout u studentů oborové kompetence k výuce dějepisu, jejichž základy se formovaly v předchozích kursech a jejich schopnost konstruktivisticky vyučovat. Zvláštní pozornost bude věnována schopnostem efektivní práce s mediálními platformami (filmy, aplikace). V průběhu kursu studenti samostatně zpracovávají návrh vlastního pojetí konkrétního didaktického celku. V rámci kursu se studenti též seznamují s učebnicemi dějepisu a dalšími pomůckám využitelným v rámci výuky. Témata: 1. Prezentace požadavků k SZZ. 2. Historická gramotnost. 3. Proměny učebnice v 21. století. 4. Etická dimenze historické interpretace. 5. Digitální aplikace pro badatelsky orientovanou výuku. 6. Občanské a historické vzdělávání. 7. Výuka dějepisu na ZŠ, SŠ a SOŠ 8. Analýza českých a zahraničních učebnic dějepisu. 9. Postavení dějepisu ve školním vyučování – mezipředmětové vztahy. 10. Digitální aplikace pro badatelsky orientovanou výuku. 11. Kontroverze při výuce dějepisu, didaktické a etické aspekty historické interpretace. 12. Projektové vyučování a práce v exteriéru 13. Hodnotové rámce dějepisné výuky.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 12 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 4 hodiny
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 19 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (27.01.2020)

BARTON Keith C. – LEVSTIK Linda S., Doing history: Investigating with children in elementary and middle schools, 2011. ISBN 9780415737333, 9780415737326, 9781315818108.

BARTON Keith – MCCULLY Alan: Výuka kontroverzních témat… tam, kde na nich opravdu záleží, in. PINKAS, Jaroslav a kol: Třetí odboj v didaktické perspektivě, ÚSTR – NLN, Praha 2019, s. 81-93.

ČINÁTL Kamil – PINKAS Jaroslav, Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Praha 2014. ISBN 978-80-87912-11-9.

ČERMÁK Aleš – JIRKOVÁ, Klára (vyd.), Formování historie. Interpretace dějin z pohledu různých států, Praha 2012. ISBN 9788087108378.

GRACOVÁ Blažena, Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření. Historica-Review in History and Related Sciences, 2014, 5.2: 150-160.

HUNT Martin (ed.), A practical guide to teaching history in the secondary school. Routledge, 2006. ISBN 9780203029831.

KRATOCHVÍL Viliam, Tvorba textových otázek na základě Bloomovy taxonomie, Moderní dějiny, 9. 4. 2011.

MÄRC Josef a kolektiv, Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům (stupínek, jeviště a plátno). Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2010. ISBN 978-80-7414-257-4.

PINKAS Jaroslav, Hodnoty a hodnocení v dějepise. Historie – Otázky – Problémy. Etika historikova / historického soudu, 2017, roč. 9, č. 2, s. 57–71.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK