PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika anglického jazyka III - OPNA2A108A
Anglický název: Didactics of the English Language III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : OPNA2A104A, OPNA2A106A
Je prerekvizitou pro: OPNA2A112A, OENAA1734Z, OPNA2A113A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (06.09.2021)
Studijní předmět je věnován přístupům a metodám ve výuce anglického jazyka. Na základě psychologických a lingvistických východisek jsou studenti seznámeni s historickým vývojem v této oblasti, a to včetně proměny procesů a cílů cizojazyčné výuky. Studenti se podrobně seznámí s přístupy a metodami, které jsou relevantní pro výuku anglického jazyka zejména na druhém stupni základní školy a střední škole. Prostřednictvím praktických ukázek a jejich reflexí s oporou o teorii budeme hledat odpovědi na otázky, jaký přínos mají všechny tyto metody a přístupy pro naši současnou praxi a za jakým účelem je vhodné kterou metodu aplikovat.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (06.09.2021)

Základní literatura:

RICHARDS, Jack C.; RODGERS, Theodore S. Approaches and methods in language teaching. Cambridge University Press, 2014. (vybrané kapitoly)

 

Rozšiřující literatura:

ASHER, J.: Learning Another Language Through Actions. Los Gatos: Sky Oaks Productions, Inc., 2003.

KRASHEN, S.; TERRELL, T.: The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom. Hemel Hempstead: Prentice Hall Europe, 1988.

KUMARAVADIVELU, B. Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. (selected chapters)

LARSEN-FREEMAN, D.; ANDERSON, M. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: OUP, 2011.

SKEHAN, P. A. Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 1998.

HOWATT, A. P. R., WIDDOWSON, H. G.: History of English Language Teaching, Oxford: Oxford University Press, 2004.   

WILLIS, J.: A Framework for Task-Based Learning. Harlow: Longman, 1996.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (06.09.2021)
The following methods will be covered:
 • theoretical foundations; Historical overview; approach, method, technique – terminology and concepts
 • grammar-translation method
 • direct method
 • natural approach
 • audio-lingual method
 • silent way
 • (de)suggestopedia
 • community language learning
 • total physical response
 • communicative approach
 • task-based approach
 • content-based approaches, CLIL
 • other selected approaches and methods
 • post-method era; eclectic approach
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (07.09.2021)

Course requirements:
1. Attendance, active participation.

2. Required reading; creating an observation sheet for each method/approach based on the required reading; a list of  5 - 10 keywords associated with each method/approach.

3. Micro-teaching (15 min, individually or in pairs - according to the number of students in a seminar group): a demonstration of what one of the methods/approaches looks like in practice, aimed at A2 - B1 level.

M-T lesson plan will be sent to my e-mail a day prior to the M-T (by noon).

If the number of students in a seminar group allows: In the seminar that follows, there will be a 2-3 minute reflection of the feedback you have gained from the completed observation sheets.

4. An oral interview (in pairs), max. 2 retakes.

 

Criteria for assessment:

The final grade will result from the assessment of your micro-teaching (max. 30 points), your portfolio (max. 30 points) and the oral interview (max. 40 points).

Your micro-teaching will demonstrate the selected method. An excellent presentation involves correct use of English, meeting the principles and using the techniques that are typical for the particular method/approach, and it is original.

Your portfolio will contain:

-  a list of keywords associated with each method/approach

-  completed observation sheets for each method/approach

Each observation sheet reflects the theory of the studied method/approach. No important features are omitted. The observation sheet should help you understand the experience you will have in class; to connect each part of your colleague’s presentation to theory and proper terminology. At least three different approaches to observation sheet design are employed.

-  your micro-teaching preparation (lesson plan, materials)

-  your written self-reflection (if possible also based on the feedback you have gained from your colleagues‘ observation sheets)  

- definition of your own eclectic approach, including reasoning

The oral interview: 

An excellent performance demonstrates your knowledge of all of the discussed methods and approaches, your understanding of their similarities and differences, your ability to compare and contrast their various aspects, basic knowledge of their history, understanding their connection to theories of language and theories of learning, understanding of what influence they have had on current language teaching, and an awareness of what influence they have on you as a future English teacher. While your colleague is talking, you listen carefully, you may make notes, and afterwards you will ask questions that are theoretically in accord with the method/approach and that will address its unmentioned aspects. Before the interview, you will also share your own eclectic approaches and during the interview you will be asked to pose questions that contribute to the understanding of the EA of your co-interviewee.

 

 

Scoring:

100 - 90 points............1

89 - 75 points .............2

74 - 65 points .............3

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK