PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika anglického jazyka II - OPNA2A104A
Anglický název: Didactics of the English Language II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : OPNA2A101A, OPNA2A102A
Je prerekvizitou pro: OPNA2A110A, OPNA2A108A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (28.01.2021)
Cílem předmětu je rozvíjet poznatkovou základnu učitelství, tj. znalost soustavy základních didaktických poznatků a dovednost orientace v problematice obsahu i procesu vyučování a učení se žáků. Na základě znalosti oblastí stanovování cílů, komunikační kompetence, plánování atd. se v rámci tohoto předmětu seznámí studenti se principy rozvoje řečových dovedností, a to jak v teoretické, tak praktické rovině. Ukázky videonahrávek z praxe a jejich reflexe podporují u studentů rozvoj schopnosti vidět konkrétní aspekty výuky, problémové situace, ale i klást otázky a kriticky analyzovat a hodnotit zkušenosti vlastní i cizí. Mikrovýstupy studentů, včetně jejich hodnocení a sebehodnocení, podporují rozvoj schopnosti stanovovat cíle, plánovat, realizovat a hodnotit vlastní výuku i výuku kolegů. Pro potřeby pozorování výuky se studenti zapojují do tvorby pozorovacích archů zaměřených na analýzu výuky jednotlivých řečových dovedností. V návaznosti na oborovou praxi si studenti vytvářejí soubory efektivních aktivit, umějí integrovat jednotlivé řečové dovednosti a plánovat vyučovací hodiny.
Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (28.01.2021)

Seminář bude probíhat v čase daném rozvrhem přes meet.google.com.

Studenti obdrží link na svoji mailovou adresu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (28.01.2021)

Povinné tituly - vybrané kapitoly z:

 

 • BROWN, H. (2001). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2nd ed. White Plains, NY: Longman,
 • GOVER, R.; PHILLIPS, D.; WALTERS, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Heinemann, 1995.
 • SAVILLE-TROIKE M., BARTO K. (2016). Introducing Second Language Acquisition. CUP.

 

 

 • SCRIVENER, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Heinemann.
 • HARMER, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman.

 

Doporučené tituly

 • WILSON, JJ. (2008). How to Teach Listening. Harlow: Pearson Education, 2008. 
 • ALDERSON, C. N. (2005). With a Chapter on Testing Reading by J. Charles. Teaching reading skills in a foreign language. Second edition. Oxford: Macmillan, 2005. 
 • GOH, C. C. M., BURNS, A. (2012) Teaching speaking: a holistic approach. New York: Cambridge University Press.
 • HARMER, J. (2004). How to Teach Writing. Harlow: Longman.
 • HARMER, J. (1998). How to Teach English. London: Longman.
 • HENDRICH, J. et al. (1988). Didaktika cizích jazyků. SPN Praha.
 • BROWN, H. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. 6th ed. NY: Pearson Education ESL.
 • HEDGE, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • THORNBURY, S. (2006). An A – Z of ELT. Oxford: Macmillan

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (28.01.2021)

zkouška se bude skládat ze tří částí: 1. písemného testu teoretických znalostí o řečových dovednostech - (nutné dosánout nejméně 60% celkového počtu bodů) + následného teoretického pohovoru nad testem

                                                      2. ústního pohovoru - zpětné vazby nad zadanými domácími úkoly

                                                      3. rozhovoru o prostudovaných dílech z doporučené literatury

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (28.01.2021)

Výuka receptivních řečových dovedností: čtení a poslech

Výuka produktivních řečových dovedností: mluvení a psaní

Oprava chyb

hodnocení a známkování žáků

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (28.01.2021)

Požadavky k ukončení kurzu:

- docházka - minimálně 80%

- aktivní účast ve výuce, včetně aktivit založených na domácí četbě

- odevzdání příprav an hodimu jako podklasdů pro mikrovyučování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK