PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova III - OPMN0H131A
Anglický název: Music Education III
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 105 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0H121A
Je prerekvizitou pro: OPMN0H141A
Je záměnnost pro: OKMN0H131A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (06.05.2019)
Završení teoretických vědomostí a praktických dovedností nutných pro pedagogické povolání.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)
3 kredity/85 hod.: 24 hod. semináře, 24 hod. příprava na semináře, 7 hod. didaktická příprava, 30 hod. příprava na zkoušku 
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (14.09.2020)

ZENKL, L. ABC hudební nauky

HURNÍKOVÁ, K. Hra na sopránovou zobcovou flétnu

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Úvod do hry na klavír

Učebnice HV pro 1. stupeň ZŠ

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)

1) 2 hodiny praxe v předmětu HV na ZŠ (náslech) - potvrzení (razítko a podpis) na příslušném formuláři 

2) Test z hudební nauky: durové a mollové stupnice a kvintakordy, durová a mollová harmonická kadence, dominantní septakord a jeho obraty, intervaly odvozené, rozdělení hudebních nástrojů

3) Test z přehledu dějin hudby a hudebních forem: periodizace, znalost děl významných skladatelů, charakteristika základních hudebních druhů a forem, výrazové prostředky hudby, poslechový test (vybrané skladby s didaktickým hlediskem)

4) Hra na zobcovou flétnu v rozsahu c1-d2: 2 písně s větším rozsahem (zapojení levé i pravé ruky)

4)) Přehrávka ze hry na klavír nebo housle (30 písní, včetně tzv. povinných): dle požadavků uvedených na webových stránkách katedry HV. Na jedné písni studenti předvedou základní taktovací dovednosti. Zpěv jedné písně bez doprovodu hudebního nástroje.

Organizační pokyny k vykonání zkoušky - studenti mají celkem tři pokusy (jeden řádný a dva opravné):

- První termín pro psaní obou testů je společný pro všechny studenty dané paralelky, a to na konci semestru (v rámci hodiny HV III).

- Další termíny (pro přehrávku a pro možnost opravy testu) budou vypsány v SISu.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)

Mollové stupnice a kvintakord, sluchová analýza durového a mollového akordu.

Vytváření pěveckých cvičení v durových i mollových tóninách, mollová harmonická kadence.

Harmonická kadence s dominantním septakordem. Další rozvoj intonačních dovedností, intonace v mollové tónině.

Odvozené intervaly. Vedlejší harmonické funkce. Kvintakord zvětšený a zmenšený.

Rozvoj pěveckých a intonačních dovedností, pěvecká a intonační cvičení ve školní praxi.

Didaktické využití lidové písně (hledisko rytmické, pěvecké, intonační, vytváření rytmických doprovodů, metody nácviku písně, přípravná cvičení).

Rozšiřování hlasového rozsahu, vícehlasý sborový zpěv.

Hudební druhy a formy, hudebně výrazové prostředky. I. Hurník: Umění poslouchat hudbu.

Ukázky práce s poslechovou skladbou, výběr skladeb vhodných pro poslech hudby na 1. stupni ZŠ. 

Hra na zobcovou flétnu – rozšiřování tónového prostoru.

Upevňování klavírních dovedností před závěrečnou přehrávkou. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK