PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz gymnastiky - OPBT2T130A
Anglický název: Gymnastics Course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT4T052A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Prerekvizity : OPBT2T117A
Záměnnost : OB2320121
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)
Teoretické základy gymnastiky - dělení, historie, technika pohybových činností. Analýza pohybových činností. Sportovní druhy gymnastiky. Sportovní gymnastika žen pro muže a naopak. Novinky v gymnastice. Úpolové sporty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Cílem kurzu je seznámit studenty s ostatními sportovními druhy gymnastiky a úpolovými sporty.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (11.11.2020)
 1. Appelt, K., Libra, M., Stejskalová, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.
 2. Appelt, K., Libra, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.
 3. Hrabinec, J. a kol. Tělesná výchovy na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017.
 4. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 5. Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.
 6. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 7. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 8. HÁJKOVÁ, J. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-7603-188-3. 1. vydání, 100 s.

 9. Kos, B. Gymnastické systémy. Praha: UK, 1990.
 10. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 11. Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.
 12. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 13. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 14. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 15. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 16. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 17. Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.
 18. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Zkouška obsahuje dvě otázky - jedna z oblasti teorie, druhá z oblasti techniky a metodiky gymnastických činností.

I. Teorie gymnastiky

 1. Systém gymnastiky (dělení, cíl, úkoly, gymnastické pohybové aktivity).
 2. Držení těla, technika cvičení v gymnastice, specifika nácviku gymnastických činností.
 3. Problematika průpravné části hodiny.
 4. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků u dětí mladšího školního věku.
 5. Využití hudby v různých druzích gymnastiky (hudebně pohybové vztahy, výběr hudby).
 6. Motorické učení v gymnastice, vyučovací metody a postupy.
 7. Didaktické aspekty gymnastiky – organizační formy, didaktické styly a zásady.
 8. Vybavení pro gymnastiku (využití náčiní a nářadí, parametry, technika cvičení, zařazení do hodin).
 9. Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
 10. Základní gymnastika – pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 11. Rytmická gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 12. Sportovní gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 13. Sportovní druhy gymnastiky – základní pravidla.
 14. Historie gymnastiky.

 

 

II. Technika a metodika gymnastických činností - komplexní analýza

a)      z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, dynamická a kinematická charakteristika, popis techniky)

b)      z hlediska metodiky (pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (17.05.2019)
 1. historie gymnastiky, teorie gymnastiky
 2. pravidla sportovní gymnastiky
 3. specifika motorického učení v gymnastice
 4. další sportovní druhy gymnastiky (MG, rokenrol, aerobik, sportovní akrobacie atd.)
 5. didaktické aspekty gymnastiky (zásady, styly, formy atd.)
 6. motoricko funkční příprava v gymnastice
 7. lidový tanec
 8. country dance
 9. úpolové sporty
 10. kompenzační cvičení v gymnastice
 11. novinky v moderních gymnastických formách
 12. ženy – bradla o nestejné výši žerdi – základní prvky
 13. muži – kůň našíř – základní prvky
 14. muži - gymnastika pro ženy, ženy - gymnastika pro muže
 15. dělení gymnastiky
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.11.2017)

Zápočet: 100% aktivní účast.

Ústní zkouška.

Studenti mají tři pokusy k zakončení předmětu.

Studijní opory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.09.2019)

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/uvod.php   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK