PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz gymnastiky - OB2320121
Anglický název: Gymnastics Course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [DS]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT2T130A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Prerekvizity : OB2320129
Je záměnnost pro: OB2320021, OPBT2T130A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2016)
Biomedicínské aspekty gymnastiky, didaktika gymnastiky. Pravidla sportovní gymnastiky. Tance. Gymnastické sporty. Úpolové sporty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2016)

Cílem kurzu je seznámit studenty s ostatními sportovními druhy gymnastiky a úpolovými sporty.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2018)

 

 1. Appelt, K., Libra, M., Stejskalová, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.
 2. Appelt, K., Libra, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.
 3. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 4. Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.
 5. Hájková, J. - Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 6. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 7. Kos, B. Gymnastické systémy. Praha: UK, 1990.
 8. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 9. Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.
 10. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 11. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 12. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 13. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 14. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 15. Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.
 16. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.

 

 

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/uvod.php

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (23.01.2019)

 

I. Teorie gymnastiky

 1. Systém gymnastiky (dělení, cíl, úkoly, gymnastické pohybové aktivity).
 2. Držení těla, technika cvičení v gymnastice, specifika nácviku gymnastických činností.
 3. Problematika průpravné části hodiny.
 4. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků.
 5. Využití hudby v různých druzích gymnastiky (hudebně pohybové vztahy, výběr hudby).
 6. Motorické učení v gymnastice, vyučovací metody a postupy.
 7. Didaktické aspekty gymnastiky - organizační formy, didaktické styly a zásady.
 8. Vybavení pro gymnastiku (využití náčiní a nářadí, parametry, technika cvičení, zařazení do hodin).
 9. Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
 10. Základní gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 11. Rytmická gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 12. Sportovní gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 13. Sportovní druhy gymnastiky - základní pravidla.
 14. Historie gymnastiky.

 

 II. Technika a metodika gymnastických činností 

Komplexní analýza: a) z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, dynamická a kinematická charakteristika, popis techniky)

                             b) z hlediska metodiky (pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

 

 Student u zkoušky zodpoví dvě otázky. Jedna je z teorie gymnastiky a druhá z techniky a metodiky gymnastických činností.

 Sylabus
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2016)

Teoretické základy gymnastiky - dělení, historie, technika pohybových činností v gymnastických sportech, analýza pohybových činností. Pohybové učení v gymnastice. Didaktický proces ve spolkové tělesné výchově a sportu. Gymnastické sporty, moderní gymnastika. Estetické formy rytmické gymnastiky (lidový tanec, společenský tanec, country dances). Sportovní gymnastika mužů pro ženy a sportovní gymnastiky žen pro muže. Úpolové sporty. Ukončení: aktivní 100% účast. Zkouška: ústní.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (19.02.2020)

Zápočet:

 • 100% docházka
 • testování pohybových dovedností

Zkouška ústní

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK