PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gymnastika III - OPBT2T117A
Anglický název: Gymnastics III
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Prerekvizity : OPBT2T106A, OPBT2T111A
Záměnnost : OB2320129
Je prerekvizitou pro: OPBT2T124A, OPBT2T130A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (07.09.2019)
Seznámení s problematikou rytmické gymnastiky. Akrobacie. Cvičení na jednotlivých nářadích. Osobní výcvik.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Cílem předmětu je získat základní informace o rytmické gymnastice. Akrobatická cvičení, cvičení na jednotlivých nářadích.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (02.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, rozborem videí studentů, včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice. V případě neumožnění prezenčního ověření dovedností studentů, proběhne vše pomocí videa.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. st. Praha: Karolinum, 1998.

Chrudimský, J. Akrobacie. Praha: ČASPV, 2006.

Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.

Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

Šťastná, D., Mihule, J. Rytmická gymnastika. Praha: Karolinum, 1993.

Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

ŽENY

 1. technika cvičení bez náčiní, technika poloh a pohybů jednotlivých částí těla, skoky, obraty
 2. hudebně pohybové vztahy
 3. cvičební programy s hudebním doprovodem s převažující funkcí účelovou a estetickou
 4. využití prostředků sportovní gymnastiky pro stimulaci speciálních pohybových schopností
 5. sportovní gymnastika na 2. st. ZŠ a na SŠ podle vzdělávacích programů
 6. dopomoc a záchrana
 7. akrobacie – různé druhy kotoulů, stoj na rukou, různé druhy přemetu stranou, přemet vpřed, tříprvkové akrobatické řady
 8. kotoul schylmo na švédské bedně
 9. kladina – kroky, skoky, obraty snožmo i jednonož, leh vznesmo, seskok – rondát
 10. skrčka i roznožka přes kozu a bednu našíř, přemet přes bednu z trampolínky
 11. trampolínka – základní skoky
 12. hrazda -  výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, ze vzporu sešin vpřed do shybu stojmo, toč vzad, toč jízdmo, vzepření zákmihem v podkolenní, podmet

 

MUŽI

 1. technika cvičení bez náčiní, technika poloh a pohybů jednotlivých částí těla, skoky, obraty (RG)
 2. hudebně pohybové vztahy
 3. cvičební programy s hudebním doprovodem s převažující funkcí účelovou a estetickou
 4. využití prostředků sportovní gymnastiky pro stimulaci speciálních pohybových schopností
 5. sportovní gymnastika na 2. st. ZŠ a na SŠ
 6. dopomoc a záchrana
 7. akrobacie – různé druhy kotoulů, stoj na rukou, různé druhy přemetu stranou, přemet vpřed, přemet stranou s půlobratem (rondát)
 8. kruhy – výmyk, výkrutem vzad seskok, svis vzadu, vzepření předkmihem, toč vpřed, překot vzad, roznožmo, přednos ve vzporu
 9. přeskok – přemet přes bednu nadél z trampolínky, skrčka, roznožka
 10. hrazda -  výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, ze vzporu sešin vpřed do shybu stojmo, toč vzad, toč jízdmo, vzepření zákmihem v podkolenní, podmet
 11. hrazda doskočná - svis vznesmo, svis střemhlav, výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, toč vzad, toč jízdmo, podmet, na doskočné hrazdě - výmyk, výšin, komíhání, kmih podmetmo, vzepření jízdmo a vzklopmo, podmet ze vzporu, vzepření závěsem v podkolenní
 12. trampolínka – základní skoky, salto vpřed
 13. bradla o s. v. ž. – komíhání, stoj na ramenou, vzepření vzklopmo předkmihem i zákmihem, zánožka nebo přednožka s celým obratem, svírka
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.09.2020)

ŽENY

 1. volná sestava na hudební motiv (min. 16 taktů) s povinnými prvky – skok, obrat jednonož, taneční krok, rovnovážná poloha (RG)
 2. přeskok – skrčka přes bednu našíř se zášvihem nebo přemet přes bednu, vše s dopomocí
 3. akrobacie – přemet vpřed nebo rondát a kotoul vzad
 4. aktivní účast – 75%

 

MUŽI

 1. volná sestava na hudební motiv (min. 8 taktů) s povinnými prvky – skok, obrat, taneční krok, rovnovážná poloha (RG)
 2. akrobacie – přemet stranou, přemet stranou s půlobratem (rondát) přemet vpřed
 3. přeskok – přemet přes bednu nadél z trampolínky s dopomocí
 4. trampolínka – z rozběhu salto vpřed do duchny
 5. aktivní účast – 75%

 

Studenti mají tři pokusy k zakončení předmětu.

 

V době koronaviru budou skupina žen rozdělena do dvou skupin.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK