PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie pro pedagogy - OPBQ4P021A
Anglický název: Social Psychology for Educators
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBQ4P013A
Anotace -
Předmět uvádí studenty do základních poznatků sociální psychologie s důrazem na kontext vzdělávání. Předmět představuje přínos vybraných poznatků z oblasti sociální kognice, sociální identity, sociálního vlivu a sociálních vztahů. Cvičení budou zaměřena na kritickou reflexi sociálně psychologických poznatků a na jejich využití v profesi učitele.
Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je představit studentům a studentkám základní poznatky sociální psychologie a jejich implikace pro vzdělávání dětí a dospívajících.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
Deskriptory

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 100 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 10 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 8 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 24 hodin, příprava na závěrečný test 16 hodin.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Literatura

Základní literatura k předmětu:

Myers, D.G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.

(Pouze vybrané kapitoly uvedené na konci prezentací k přednáškám.)

Doplňková literatura pro zájemce:

Výrost, J.; Slaměník, I.; Solárová, E. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2019. 

Masaryk, R. Medzi člověkom a ľudmi. Úvod do sociálnej psychológie. Bratislava: Iris, 2013.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
Požadavky ke zkoušce

Pro úspěšné zakončení předmětu jsou stanoveny dvě podmínky: 1. odevzdat v Moodle domácí úkoly (včas a dle zadání) a 2. splnit v Moodle závěrečný test alespoň na 50 % (odevzdání úkolů je podmínkou pro možnost zapsat se na test).

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Sylabus -

1.    Předmět a metody sociální psychologie

2.    Sociální kognice – sociální vnímání, postoje, kognitivní disonance, spotlight efekt

3.    Sociální já – teorie sociální identity, sociální porovnávání

4.    Sociální učení a sebepojetí – místo kontroly, self-efficacy, naučená bezmocnost

5.    Sociální vliv – konformita, poslušnost

6.    Sociální vliv – očekávání, přesvědčování

7.    Sociální skupiny – normy, skupinové myšlení

8.    Diskriminace a agrese – hrozba stereotypu, předsudky, vyčleňování, šikana

9.    Prosociální chování – altruismus, sociální směnaPoslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Studijní opory

Moodle. Na platformě Moodle budou k dispozici ppt prezentace. Budou se tam odevzdávat úkoly a bude se tam psát test. Vyučující pošle přístupové údaje studujícím zapsaným do kurzu.

 

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK