PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny české literatury II - OPBC4C044A
Anglický název: History of the Czech literature II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 100 / 100 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC4C033A
Je prerekvizitou pro: OPBC4C053A
Anotace -
Předmět umožňuje pochopit základní vývojové a tematické procesy v české literatuře dvacátého století. Je založen na principu synchronních řezů na diachronním pozadí. Nejde přitom o tradiční vytváření chronologických celků, které se pokoušejí postihnout v rámci omezeného časového období různorodé procesy a oblasti vývoje literatury, ale jde o vytváření tematicky soustředěných celků, které sledují základní témata, popřípadě základní funkce, které ovlivňovaly a ovlivňují podobu české literatury nejenom v krátkodobém horizontu, ale vytvářejí základní vývojové linky, které se různě variují v odlišných historických kontextech v celém průběhu dvacátého století a vytvářejí tak dlouhodobou specifiku české literatury v kontextu literatury světové. Cílem kurzu je umožnit studentům pochopit trvalé či dlouhodobější procesy v dějinách literatury, ale zprostředkovaně i v dějinách české společnosti. Studenti by tak měli získat představu o komplexnější struktuře umění (nebudou tedy literaturu vnímat jako oddělenou oblast) a současně by měli získat vědomosti o procesech, které formovaly a formují aktuální podobu světa (literárního, kulturního i společenského), v němž žijí a které nacházejí svůj výraz v literatuře či prostřednictvím literatury. Dějiny literatury se tak pomocí tohoto kurzu stanou specifickým nástrojem poznání, které vede k sebereflexi národní i individuální, čímž se ukáže na didaktický potenciál tématu. Cílem přednášek Dějiny české literatury je ukázat vývoj literatury jako součásti strukturních procesů vývoje společnosti, který současně pomáhá modelovat. V přednáškách (na rozdíl od přednášek prvního běhu, které se soutřeďovaly literání funkce a ukazovaly na svázanost či provázanost společenskcýh procesů a literatury) je zdůrazněna povaha literatury jako estetické skutečnosti,sledování vývoje, který, přesto, že reaguje na společenskou situaci a poptávku, neztrácí ze zřetele zvláštní povahu literatury, která se odráží ve vývoji literárních norem, zobrazovacích technik, výrazových prostředků. KOocentrovat se tedy budeme na literaturu (a její vývoj) jako na specifický jazyk, který zkládá fikční světy (v případě prózy) a vytváří specifickou podobu obrazných pojmenování, jimiž se literatura stává součástí systému uměleckých směrů a imanentního řádu.
Poslední úprava: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Literatura

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny 1-4. Praha, Academia

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Poslední úprava: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (19.09.2019)
Sylabus

Témata seminářů prof. Tomáše Kubíčka

přednáška

Text seminář

29.2.

Moderna – obecné koncepty, zahraniční situace, ideové proudy, proměny světonázoru a paradigmatu

Zadání referátů

7.3.

 

Karel Toman Měsíce

14.3.

Symbolismus, Dekadence, Šalda

Josef Čapek: Stín kapradiny

21.3.

 

Jan Čep: Dvojí domov a Zeměžluč - vybrané povídky

4.4.

Vítězslav Nezval: Edison

11.4.

Avantgarda (poetismus, Surrealismus, Expresionismus

Vladislav Vančura: Markéta Lazarova

18.4

František Halas: Dokořán

25.4.

hraniční zkušenost moderního umění I (moderna a velká válka) Česká moderna před válkou a po válce (Po stopách české moderny)

Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí

2.5.

 

Milan Kundera: Žert

9.5.

hraniční zkušenost moderního umění II (válka a nové totality) Válečná moderna, diskuse o moderním umění po roce 1945, hledání modernistické kontinuity v 60. letech, experiment – moderna a postmoderna

Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

16.5.

 

Jáchym Topol: Anděl

 

Témata seminářů dr. Jiřího Smrčky

 

Karel Toman: Měsíce

 

Josef Čapek a Karel Čapek: Ze života hmyzu

 

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1. díl)

Jiří Wolker: Těžká hodina

Vítězslav Nezval: Edison

Vladislav Vančura: Markéta Lazarová

Jan Čep: Dvojí domov a Zeměžluč (vybrané povídky)

Karel Poláček: Okresní město

František Halas: Dokořán

Karel Čapek: Válka s mloky

Jiří Voskovec a Jan Werich: Caesar a Těžká Barbora

 

Poslední úprava: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

absolvování seminářů s maximální neúčasti v podobě 20%, vystoupení na semináři s aktivní účastí v podobě referátu, úspěšné vykonání závěrečné zkoušky

Poslední úprava: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK