PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatický seminář - OPBA4A045B
Anglický název: Grammar Seminar
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ivana Jančovičová
Prerekvizity : OPBA4A011A, OPBA4A012A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.10.2019)
Cílem tohoto povinně-volitelného kurzu je rozšiřovat a prakticky aplikovat některé poznatky z povinného kurzu Morfologie a současně připravit půdu k praktickému ovládnutí vybraných jevů syntaktických. Témata: 1. Nouns: definiteness, countability 2. Modal verbs and modality 3. Verbs: tense, reported speech 4. Verbs: passive voice 5. Non-finite verb forms 6. Adverbial clauses of time, reason, purpose, result, condition, consession 7. Relative clauses, complex condensation
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (29.01.2023)

Samostudium literatury 10 hodin
Práce se studijními materiály 15 hodin
Plnění průběžných úkolů 20 hodin
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 15 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.10.2019)

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. 978-80-200-2211-0.

DUŠKOVÁ, Libuše, KLÉGR, Aleš, MALÁ, Markéta, ŠALDOVÁ, Pavlína. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 2. vyd. Praha: Karolinum 2013. ISBN  978-80-246-2028-2.

GREENBAUM, Sidney, QUIRK, Randolph. A Student’s Grammar of the English language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005. ISBN 0 521 53291 4

VINCE, Michael. Language Practice for Advanced. Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46381-3

YULE, George. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-457982-7

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (29.01.2023)

úspěšné zvládnutí písemného testu po skončení semestru (úspěšnost 70%)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (29.01.2023)

1. Nouns: definiteness, countability
2. Modal verbs and modality
3. Verbs: tense, reported speech
4. Verbs: passive voice
5. Non-finite verb forms
6. Adverbial clauses of time, reason, purpose, result, condition, consession
7. Relative clauses, complex condensation

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (25.01.2023)

úspěšné zvládnutí písemného testu po skončení semestru (úspěšnost 70%)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK