PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina a korpus - OPBA4A044B
Anglický název: English and Corpora
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A011A, OPBA4A012A
Anotace -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)
Seminář je úvodem do práce s elektronickými korpusy angličtiny. Zaměří se zejména na metody korpusové lingvistiky: studenti se seznámí s korpusy současné angličtiny, naučí se v nich vyhledávat a interpretovat výsledky (např. kolokace, klíčová slova, sociolingvistická data).
Deskriptory -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)

Samostudium literatury 10 hodin

Práce se studijními materiály 10 hodin

Plnění průběžných úkolů 20 hodin

Seminární práce 15 hodin

Příprava na zápočet 15 hodin

Literatura -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)

AIJMER, Karin (ed.) Corpora and Language Teaching. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2009. ISBN 978-9027223074.

BAKER, Paul. Using Corpora in Discourse Analysis. New York: Continuum, 2006. ISBN 978-0826477255.

BIBER, Douglas and Randi REPPEN (eds). The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107037380.

HOEY, Michael, Michaela MAHLBERG, Michael STUBBS and Wolfgang TEUBERT. Text, Discourse and Corpora. New York: Continuum, 2007. ISBN 978-0826491725.

HUNSTON, Susan. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0521805834.

JOHANSSON, Stig. Seeing through Multilingual Corpora. On the Use  of Corpora in Contrastive Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2007. ISBN 978-9027223005.

MCENERY, Tony and Andrew HARDIE. Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0521838511.

Sylabus -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)

Témata

1. Úvod. Korpusy a korpusová lingvistika, přístupy označované jako "corpus-based" a "corpus-driven", Britský Národní korpus

2. Formulace jednoduchého dotazu, zobrazení a třídění výsledků, metadata

3. Vyhodnocení dotazu, konkordance, kontext. Slova a fráze, variace v rámci frází, regulární výrazy

4. Frekvenční distribuce, relativní frekvence, disperze 5. Kolokace, asociační míry, statistická významnost

6. Koligace, gramatické vzorce, dotazy s využitím morfologických značek a lemmat, CQL

7. Klíčová slova a frekvenční seznamy, subkorpusy, stylistická analýza

8. Korpusy mluveného jazyka, metadata, transkripce

9. Paralelní překladové korpusy, překladová korespondence

10. Korpusy odborného jazyka, distribuční frazeologie, n-gramy

11. Korpusy ve výuce angličtiny, tvorba vlastního korpusu a práce s ním

12. Prezentace studentských projektů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)

Podmínkou získání zápočtu je:

  • aktivní účast na semináři,
  • příprava vlastního projektu souvisejícího s tématy semináře a jeho prezentace buď během semináře nebo formou písemné práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK